TOLMAČ

RAZVOJ SISTEMA ZA AVTOMATIZIRANO PREVAJANJE SLOVENSKIH PREDAVANJ V TUJE JEZIKE

Projekt Tolmač je namenjen razvoju sistema za avtomatizirano prevajanje slovenskih predavanj v tuje jezike. Razvoj poteka pod vodstvom Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Centrom za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani.

Rezultati projekta bodo koristni za več skupin: prevodi v živo bodo tujim študentom olajšali spremljanje predavanj, ki potekajo v slovenskem jeziku; prepisi v slovenskem jeziku bodo povečali dostopnost gluhim in naglušnim; izvlečki in posnetki predavanj, ki bodo dosegljivi preko posebnega portala, pa bodo odlično dopolnjevali elektronska gradiva za študij.

Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani pomaga pri množičenju zvočnih posnetkov za razvoj razpoznavalnika govora.

POVEZAVE IN KONTAKT

Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani
Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani
Večna pot 113, 1000 Ljubljana