Sodelavke in sodelavci

  • dr. Simon Krek

    vodja projekta, Center za jezikovne vire in tehnologije UL

  • Jaka Čibej

    Center za jezikovne vire in tehnologije UL

  • izr. prof. dr. Iztok Lebar Bajec

    Fakulteta za računalništvo in informatiko UL

Center za jezikovne vire in tehnologije (CJVT UL) je enota Univerze v Ljubljani, namenjena znanstvenemu raziskovanju, vzpostavljanju in vzdrževanju temeljnih digitalnih jezikovnih virov in jezikovnotehnoloških orodij za sodobni slovenski jezik. Glavna naloga CJVT UL je zagotoviti interdisciplinarni institucionalni okvir, kjer razvoj tehnologij, virov in orodij za slovenski jezik poteka načrtno, sistematično in dolgoročno, kar je predpogoj, da slovenščina v digitalnem okolju obdrži status enakovredne jezikovne izbire.

Fakulteta za računalništvo in informatiko (FRI) zagotavlja interdisciplinarno skupino strokovnjakov s skupnim interesom razvoja, raziskovanja in drugih dejavnosti pri opredeljenih nalogah CJVT. Glavni doprinos FRI pri projektu je razvoj inovativnih metod za procesiranje jezikovnih podatkov, ki občutno zmanjšujejo časovni in finančni vložek, potreben za pripravo jezikovnih virov in tehnologij. Uporabljene postopke kontinuirano izboljšujemo, kar zagotavlja, da je avtomatski del podatkovne obdelave tudi za slovenski jezik vedno boljši.