Na portalu lahko iščemo po različnih slovarjih (splošnih, zgodovinskih, terminoloških, narečnih), svetovalnicah in besedilnih oz. besednih zbirkah Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša.

Povezava na portal: www.fran.si.

Posnetek na desni na kratko predstavi vsebino portala in strukturo uporabniškega vmesnika. Priporočamo vklop najvišje razpoložljive kakovosti prikaza (1080p), na voljo pa so tudi slovenski podnapisi.

Spodaj so na voljo dodatni primeri uporabe, ki so bili pripravljeni pri projektu Fran in so na voljo tudi v Franovem kanalu na Vimeu.


Predstavitev osnovnih funkcij Frana.

Kaj je na Franu?

Baba nekoč, danes in v narečjih.

Daljši primer iskanja.

Slovar pravopisnih težav.

Sprotni slovar slovenskega jezika.