Center za jezikovne vire in tehnologije

Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani (CJVT UL) je enota Univerze v Ljubljani, namenjena znanstvenemu raziskovanju, vzpostavljanju in vzdrževanju temeljnih digitalnih jezikovnih virov in jezikovnotehnoloških orodij za sodobni slovenski jezik, ki so praktično uporabni in preko spleta dostopni vsem uporabnikom slovenskega jezika v svetu.

Center za jezikovne vire in tehnologije deluje v okviru Mreže raziskovalnih infrastrukturnih centrov na petih članicah Univerze v Ljubljani: organizacijsko je lociran na Fakulteti za družbene vede, prostori centra se nahajajo na Fakulteti za računalništvo in informatiko, vsebinsko pri delu CJVT sodelujejo še štiri članice univerze: Filozofska fakulteta, Fakulteta za elektrotehniko, Pedagoška fakulteta in Fakulteta za upravo.

Viri CJVT

Center vzdržuje vire in orodja, razvite v okviru projekta “Sporazumevanje v slovenskem jeziku” ter v okviru nekaterih drugih projektov s podobnimi rezultati.

Zadnje novice

Vabilo k sodelovanju pri projektu SMASH

Projekt SMASH, katerega vodilni partner je Univerza v Novi Gorici, je mednarodni program za podoktorske raziskovalce. V okviru projekta bo v naslednjih petih letih v Slovenijo prišlo 50 podoktorskih raziskovalcev. Kandidate vabijo k prijavi.