Center za jezikovne vire in tehnologije

Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani (CJVT UL) je enota Univerze v Ljubljani, namenjena znanstvenemu raziskovanju, vzpostavljanju in vzdrževanju temeljnih digitalnih jezikovnih virov in jezikovnotehnoloških orodij za sodobni slovenski jezik, ki so praktično uporabni in preko spleta dostopni vsem uporabnikom slovenskega jezika v svetu.

Center za jezikovne vire in tehnologije deluje v okviru Mreže raziskovalnih infrastrukturnih centrov na šestih članicah Univerze v Ljubljani: organizacijsko je lociran na Fakulteti za računalništvo in informatiko, kjer so tudi prostori centra, vsebinsko pri delu CJVT sodeluje še pet članic univerze: Filozofska fakulteta, Fakulteta za družbene vede, Fakulteta za elektrotehniko, Pedagoška fakulteta in Fakulteta za upravo.

Viri CJVT

Center vzdržuje vire in orodja, razvite v okviru projekta “Sporazumevanje v slovenskem jeziku” ter v okviru nekaterih drugih projektov s podobnimi rezultati.

Zadnje novice

Transkribiranje intervjujev za projekt PROP

Za namen projekta PROP smo v zadnjem času pripravljali ročno pregledane transkripcije intervjujev z učiteljicami in učitelji, ki poučujejo slovenščino v slovenskih OŠ in SŠ.