Center za jezikovne vire in tehnologije

Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani (CJVT UL) je enota Univerze v Ljubljani, namenjena znanstvenemu raziskovanju, vzpostavljanju in vzdrževanju temeljnih digitalnih jezikovnih virov in jezikovnotehnoloških orodij za sodobni slovenski jezik, ki so praktično uporabni in preko spleta dostopni vsem uporabnikom slovenskega jezika v svetu.

Center za jezikovne vire in tehnologije deluje v okviru Mreže raziskovalnih infrastrukturnih centrov na petih članicah Univerze v Ljubljani: organizacijsko je lociran na Fakulteti za družbene vede, prostori centra se nahajajo na Fakulteti za računalništvo in informatiko, vsebinsko pri delu CJVT sodelujejo še tri članice univerze: Filozofska fakulteta, Fakulteta za elektrotehniko in Pedagoška fakulteta.

Viri CJVT

Center vzdržuje vire in orodja, razvite v okviru projekta “Sporazumevanje v slovenskem jeziku” ter v okviru nekaterih drugih projektov s podobnimi rezultati.

Zadnje novice

anketa janes gigafida

Anketa o korpusih Gigafida 2.0 in Janes

Pripravili smo anketo o korpusih Janes in Gigafida 2.0. Na podlagi izkušenj in mnenj uporabnic in uporabnikov želimo poskrbeti za boljše dolgoročno posodabljanje obeh virov.