Center za jezikovne vire in tehnologije

Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani (CJVT UL) je enota Univerze v Ljubljani, namenjena znanstvenemu raziskovanju, vzpostavljanju in vzdrževanju temeljnih digitalnih jezikovnih virov in jezikovnotehnoloških orodij za sodobni slovenski jezik, ki so praktično uporabni in preko spleta dostopni vsem uporabnikom slovenskega jezika v svetu.

Center za jezikovne vire in tehnologije deluje v okviru Mreže raziskovalnih infrastrukturnih centrov na petih članicah Univerze v Ljubljani: organizacijsko je lociran na Fakulteti za družbene vede, prostori centra se nahajajo na Fakulteti za računalništvo in informatiko, vsebinsko pri delu CJVT sodelujejo še tri članice univerze: Filozofska fakulteta, Fakulteta za elektrotehniko in Pedagoška fakulteta.

Viri CJVT

Center vzdržuje vire in orodja, razvite v okviru projekta “Sporazumevanje v slovenskem jeziku” ter v okviru nekaterih drugih projektov s podobnimi rezultati.

Zadnje novice

Anketa o platformah za učenje jezika

CJVT UL sodeluje pri izvajanju ankete za popis spletnih platform za učenje jezika, na katerih uporabniki rešujejo naloge. Rezultati bodo pomagali pri avtomatskemu tvorjenju nalog iz obstoječih jezikovnih virov.