Projekti CJVT

Projekti Centra so namenjeni udejanjanju ciljev, ki jih opredeljuje poslanstvo CJVT: načrten in sistematičen dolgoročni razvoj tehnologij, virov in orodij za slovenski jezik, ki zagotavlja ustrezno jezikovno opremljenost slovenščine v 21. stoletju.

Projekt PODVIG

Projekt PODVIG se ukvarja z nadgradnjo podatkov v Slovarju sopomenk sodobne slovenščine, Kolokacijskem slovarju sodobne slovenščine in Slovarju za govorce slovenščine kot drugega in tujega jezika. Poleg tega bo v sklopu projekta pripravljena spletna jezikovna igra s podatki iz naštetih slovarjev.

Projekt PoVeJMo

Ključni cilj programa Prilagodljiva obdelava naravnega jezika s pomočjo velikih jezikovnih modelov (PoVeJMo) je razvoj velikih jezikovnih modelov, ki vplivajo na skoraj celotno področje umetne inteligence in strojnega učenja.

Slovar sodobnega slovenskega jezika

Priprava novega slovarja sodobne slovenščine v digitalnem okolju izhaja iz Predloga za izdelavo Slovarja sodobnega slovenskega jezika.

Veliki slovensko-madžarski slovar

Dolgoročni projekt CJVT, ki na eni strani zapolnuje potrebo po sodobnem slovensko-madžarskem slovarju, na drugi strani pa polaga metodološke temelje sodobni dvojezični leksikografiji pri nas.

Korpus Gigafida

Med našimi projekti je skrb za referenčni korpus (standardne) pisne slovenščine, ki služi za raziskave jezika, izdelavo sodobnih slovarjev, slovnic, učnih gradiv in jezikovnih tehnologij.

Slovar sopomenk sodobne slovenščine

Slovar sopomenk sodobne slovenščine je prvi odzivni slovar, ki pri izdelavi izkorišča sodobne jezikovne tehnologije in množičenje.

Kolokacijski slovar sodobne slovenščine

Kolokacijski slovar prikazuje najbolj pogoste in najbolj tipične besedne sopojavitve, ki odražajo naravno jezikovno rabo, kot je značilna za materne govorce.

Slovenski oblikoslovni leksikon Sloleks

Slovenski oblikoslovni leksikon Sloleks vsebuje osnovne podatke o slovenskih besedah in njihovih slovničnih lastnostih.

Igra besed

Igra besed je mobilna aplikacija, ki uporabnikom omogoča, da se preizkusijo v znanju kolokacij in sopomenk.

Množičenje

CJVT gosti lokalno inštalacijo odprtokodne platforme PyBossa, ki se uporablja za množičenje jezikoslovnih nalog v okviru projektov, ki jih CJVT izvaja ali infrastrukturno podpira.

Slovarska orodja

Lexonomy je odprtokodno orodje za pisanje slovarjev, ki ga uporabljamo pri pripravi naših slovarskih virov. Poleg tega z mednarodnimi partnerji sodelujemo pri njegovem razvoju.

Korpus Šolar

Korpus šolskih pisnih izdelkov Šolar je korpus besedil, ki so jih učenci slovenskih osnovnih in srednjih šol samostojno tvorili pri pouku.