Sodelovanje

Center sklepa različne dogovore o sodelovanju z ustanovami, ki delujejo na področjih, na katerih raziskovalno delujemo.

Tilde, Univerza v Latviji, Institut “Jožef Stefan”

Sporazum o sodelovanju s jezikovnotehnološkim podjetjem Tilde, Laboratorijem za jezikovne tehnologije na Fakulteti za računalništvo Univerze v Latviji ter Odsekom za umetno inteligenco na Institutu “Jožef Stefan”