Vodja CJVT

dr. Simon Krek

Vodja CJVT

Fakulteta za družbene vede

KONTAKT

Projektni svet

Delo CJVT UL usklajuje projektni svet, v katerega vsaka fakulteta imenuje po enega člana oz. članico. Vodi ga predsednik oz. predsednica z mandatno dobo dveh let.