ŠPELA ARHAR HOLDT

RAZISKOVALNA PODROČJA:
 • digitalna slovenistika
 • korpusno jezikoslovje
 • jezikovna infrastruktura za slovenščino
 • uporabniško vključevanje
 • jezikovna didaktika

JAKA ČIBEJ

RAZISKOVALNA PODROČJA:
 • korpusno jezikoslovje
 • računalniška obdelava naravnih jezikov
 • raziskave slovarskih uporabnikov
 • množičenje za jezikoslovje
 • računalniško posredovana komunikacija

KAJA DOBROVOLJC

RAZISKOVALNA PODROČJA:
 • korpusno jezikoslovje
 • odvisnostna skladnja
 • analiza diskurza
 • govorjeni jezik
 • procesiranje naravnih jezikov

POLONA GANTAR

RAZISKOVALNA PODROČJA:
 • e-leksikografija
 • leksikalna semantika in gramatika
 • večbesedne leksikalne enote in frazeologija
 • korpusno jezikoslovje
 • računalniško procesljivi jezikovni viri