Simon Krek

RAZISKOVALNA PODROČJA

  • leksikografija in leksikogramatika
  • korpusno jezikoslovje
  • računalniška obdelava naravnih jezikov
  • jezikovnotehnološka infrastruktura
  • računalniško podprto učenje in poučevanje jezikov

POVEZAVE IN KONTAKT

PROJEKTI

Večji projekti (vodja/koordinator)
Evropski projekti – COST:
  • ENeL – European Network of e-Lexicography
  • PARSEME – Parsing and multi-word expressions
Projekti ARRS

IZBRANE PUBLIKACIJE

1.01 Izvirni znanstveni članek

  • KOSEM, Iztok, GANTAR, Polona, KREK, Simon. Avtomatizacija leksikografskih postopkov. V: ERJAVEC, Tomaž (ur.), ŽGANEC GROS, Jerneja (ur.). Jezikovne tehnologije, (Slovenščina 2.0, ISSN 2335-2736, Tematska številka, Letn. 1, št. 2). Ljubljana: Trojina, Institute for Applied Slovene Studies, 2013, str. 139-164.[COBISS.SI-ID 36638509]

2.01 Znanstvena monografija

  • KLADNIK, Drago, CIGLIČ, Rok, HRVATIN, Mauro, PERKO, Drago, REPOLUSK, Peter, VOLK BAHUN, Manca (avtor, kartograf), KREK, Simon, KLADNIK, Drago (urednik), PERKO, Drago (urednik). Slovenski eksonimi, (Geografija Slovenije, 24). Ljubljana: Založba ZRC, 2013.[COBISS.SI-ID 264766976]