Trenutne aktivnosti

Raziskovalne in infrastrukturne aktivnosti Centra v Sloveniji in v evropskem ter svetovnem prostoru obsegajo organizacijo konferenc in drugih dogodkov, sodelovanje v projektih COST, ESFRI,  Obzorje 2020 in podobno.

CLARIN.si

CJVT je član konzorcija CLARIN.SI, Slovenske raziskovalne infrastrukture za jezikovne vire in tehnologije.

Raziskovalna mreža Nexus Linguarum

CJVT sodeluje v evropski mreži raziskovalcev European network for Web-centred linguistic data science NexusLinguarum, ki se ukvarja z znanostjo jezikoslovnih podatkov (akcija COST CA18209).

LLM-Lex 2024

CJVT soorganizira delavnico Veliki jezikovni modeli in leksikografija (LLM-Lex 2024) o uporabi velikih jezikovnih modelov v leksikografiji, ki bo potekala pred konferenco Euralex 2024.

Pretekle aktivnosti

Projekt ELEXIS – Evropska leksikografska infrastruktura

CJVT ima status opazovalca pri evropskem projektu Elexis, ki razvija in povezuje evropsko leksikografsko infrastrukturo.

Raziskovalna mreža Enet Collect
Akcija COST CA16105

CJVT sodeluje v evropski mreži raziskovalcev, ki se ukvarja z množičenjem na področju jezikovnega izobraževanja.

Konferenca JT-DH 2020

CJVT soorganizira mednarodno konferenco JT-DH, ki bo potekala 24. in 25. septembra 2020 na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani.

Raziskovalna mreža ENeL
Akcija COST IS1305

CJVT je sodeloval v akciji ENeL, ki je med leti 2013 in 2017 vzpostavila evropsko mrežo za e-leksikografijo (European Network for e-Lexicography).

Raziskovalna mreža ELN
Akcija COST IS1401

CJVT je sodeloval v akciji ELN, ki je med 2014 in 2019 vzpostavila Evropsko mrežo za pismenost (European Literacy Network).

Raziskovalna mreža Parseme
Akcija COST IC1207

CJVT je sodeloval v evropski mreži Parseme, ki se je med 2013 in 2017 posvečala strojnemu skladenjskemu razčlenjevanju in besednim zvezam.

eLex 2019: Smart Lexicography

CJVT je bil med organizatorji mednarodne konference eLex, ki je oktobra 2019 potekala v mestu Sintra na Portugalskem.

Konferenca JT-DH 2018

CJVT je bil med organizatorji enajste mednarodne konference na temo jezikovnih tehnologij in digitalne humanistike.

18. mednarodni kongres Euralex

CJVT je organiziral mednarodni slovaropisni kongres Euralex, ki je potekal v Ljubljani med 17. in 21. julijem 2018.

Konferenca JT-DH 2016

CJVT je bil med organizatorji desete mednarodne konference na temo jezikovnih tehnologij in digitalne humanistike.

Poletna šola ENeL

Mednarodna poletna šola COST akcije European Network of e-Lexicography je potekala od 17. do 20. maja 2016 v Ljubljani.