Poslanstvo

CJVT UL je nastal v zavedanju, da je stanje pri sinhronem raziskovanju slovenščine ter jezikovnih tehnologijah in virih za slovenščino dokaj zaskrbljujoče, zato mora Univerza v Ljubljani kot združevalka številnih študijskih in raziskovalnih programov ter raziskovalcev in raziskovalk s tega področja odgovorno prispevati k oblikovanju institucionalnega okvira, kjer bi potekal načrten in sistematičen dolgoročni razvoj tehnologij, virov in orodij za slovenski jezik. Le tako bo mogoče zagotoviti, da bo slovenščina v digitalnem okolju obdržala enakovreden status z drugimi nacionalnimi jeziki.

Sporazum o sodelovanju pri oblikovanju CJVT UL so decembra 2012 podpisali takratni rektor Univerze v Ljubljani ter dekani in dekanje Fakultete za družbene vede, Filozofske fakultete, Pedagoške fakultete, Fakultete za elektrotehniko in Fakultete za računalništvo in informatiko. Podpisnice so se strinjale, da imajo skupen interes pri razvijanju raziskovanja in drugih podpornih dejavnosti pri jezikovnih virih in tehnologijah za slovenski jezik. Center deluje v okviru Mreže infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani. Sporazum je 4. 11. 2021 potrdila tudi Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani in se s tem pridružila Centru.

Jezikovne vire in orodja želimo razvijati po šestih stebrih: jezikovni opis, standardizacija, tehnologije, terminologija, večjezičnost in govorci s posebnimi potrebami. Vizija rezultatov sodelovanja je urejena jezikovna opremljenost slovenščine.