Bojan Klemenc

RAZISKOVALNA PODROČJA

  • jezikovnotehnološka infrastruktura
  • slovarske baze
  • računalniška obdelava naravnih jezikov

POVEZAVE IN KONTAKT

IZBRANE PUBLIKACIJE

  • 1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

    KLEMENC, Bojan, ROBNIK ŠIKONJA, Marko, FÜRST, Luka, BOHAK, Ciril, KREK, Simon. Technological design of a state-of-the-art digital dictionary. V: GORJANC, Vojko (ur.), et al. Dictionary of modern Slovene : problems and solutions, (Book series Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje, ISSN 2335-335X). 1st ed., e-ed. Ljubljana: Ljubljana University Press, Faculty of Arts. 2017, str. 10-22, ilustr. http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/Dokumenti/Knjige/e-books/dictionary_of_modern_slo.pdf. [COBISS.SI-ID 63994466]