Jaka Čibej

RAZISKOVALNA PODROČJA

  • korpusno jezikoslovje
  • računalniška obdelava naravnih jezikov
  • raziskave slovarskih uporabnikov
  • množičenje za jezikoslovje
  • računalniško posredovana komunikacija

POVEZAVE IN KONTAKT

IZBRANE PUBLIKACIJE

  • ČIBEJ, Jaka, FIŠER, Darja, ERJAVEC, Tomaž. Normalisation, tokenisation and sentence segmentation of Slovene tweets. V: UTKA, Andrius (ur.). Normalisation and analysis of social media texts (NormSoMe) : [workshop proceedings]. [S. l.: s. n. 2016], str. 5-10, ilustr. http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2016/index.html. [COBISS.SI-ID 60917346]

  • ČIBEJ, Jaka, ARHAR HOLDT, Špela, ERJAVEC, Tomaž, FIŠER, Darja. Razvoj učne množice za izboljšano označevanje spletnih besedil. V: ERJAVEC, Tomaž (ur.), FIŠER, Darja (ur.). Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika, 29. september – 1. oktober 2016, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija = Proceedings of the Conference on Language Technologies & Digital Humanities, September 29th – October 1st, 2016 Faculty of Arts, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia. 1. izd. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = Ljubljana University Press, Faculty of Arts. 2016, str. 40-46, ilustr. http://www.sdjt.si/wp/wp-content/uploads/2016/09/JTDH-2016_Cibej-et-al_Razvoj-ucne-mnozice.pdf. [COBISS.SI-ID 62529890]

  • ČIBEJ, Jaka, FIŠER, Darja, KOSEM, Iztok. The role of crowdsourcing in lexicography. V: KOSEM, Iztok (ur.), et al. Electronic lexicography in the 21st century : linking lexical data in the digital age : proceedings of eLex 2015 Conference, 11-13 August 2015, Herstmonceux Castle, United Kingdom. Ljubljana: Trojina, Institute for Applied Slovene Studies; Brighton: Lexical Computing. 2015, str. 70-83, graf. prikaz. https://elex.link/elex2015/proceedings/eLex_2015_05_Cibej+Fiser+Kosem.pdf. [COBISS.SI-ID 38744621]