Špela Arhar Holdt

RAZISKOVALNA PODROČJA

  • digitalna slovenistika
  • korpusno jezikoslovje
  • jezikovna infrastruktura za slovenščino
  • uporabniško vključevanje
  • jezikovna didaktika

POVEZAVE IN KONTAKT

IZBRANE PUBLIKACIJE

  • ARHAR HOLDT, Špela, ČIBEJ, Jaka, DOBROVOLJC, Kaja, GANTAR, Polona, GORJANC, Vojko, KLEMENC, Bojan, KOSEM, Iztok, KREK, Simon, LASKOWSKI, Cyprian Adam, ROBNIK ŠIKONJA, Marko. Thesaurus of modern Slovene: by the community for the community. ČIBEJ, Jaka et al. (eds). Proceedings of the 18th EURALEX International Congress: lexicography in global contexts, Ljubljana: Ljubljana University Press, Faculty of Arts. 2018, 401-410. https://euralex.org/publications/thesaurus-of-modern-slovene-by-the-community-for-the-community/