Kaja Dobrovoljc

RAZISKOVALNA PODROČJA

  • korpusno jezikoslovje
  • odvisnostna skladnja
  • analiza diskurza
  • govorjeni jezik
  • jezikovne tehnologije

IZBRANE PUBLIKACIJE

  • Dobrovoljc, K., Erjavec, T., & Krek, S. (2017). The Universal Dependencies treebank for Slovenian. In Proceedings of the 6th Workshop on Balto-Slavic Natural Language Processing (pp. 33-38). https://www.aclweb.org/anthology/W17-1406.pdf

  • Dobrovoljc, K., & Nivre, J. (2016). The Universal Dependencies treebank of spoken Slovenian. In Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC’16) (pp. 1566-1573).  https://www.aclweb.org/anthology/L16-1248/