Kaja Dobrovoljc

RAZISKOVALNA PODROČJA

 • korpusno jezikoslovje
 • odvisnostna skladnja
 • analiza diskurza
 • govorjeni jezik
 • procesiranje naravnih jezikov

POVEZAVE IN KONTAKT

PROJEKTI

Vodja aktivnosti
Sodelavka
Članica
 • Textlink: Structuring Discourse in Multilingual Europe (ISCH COST)
 • Parseme: Parsing and multi-word expressions (ICT COST)
 • SDJT

IZBRANE PUBLIKACIJE

 • Kaja Dobrovoljc, Tomaž Erjavec in Simon Krek. 2017. The Sloleks Morphological Lexicon and its Future Development. V: V. Gorjanc, P. Gantar, I. Kosem, S. Krek (ur.). Dictionary of Modern Slovene: Problems and Solutions. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

 • Nikola Ljubešić, Kaja Dobrovoljc in Darja Fišer. 2015. *MWELex – MWE Lexica of Croatian, Slovene and Serbian extracted from parsed corpora. Informatica 39(3).

 • Špela Arhar Holdt in Kaja Dobrovoljc. 2016. Vrednost korpusa Janes za slovensko normativistiko. Slovenščina 2.0 4(2).