Polona Gantar

RAZISKOVALNA PODROČJA

  • e-leksikografija
  • leksikalna semantika in gramatika
  • večbesedne leksikalne enote in frazeologija
  • korpusno jezikoslovje
  • računalniško procesljivi jezikovni viri

POVEZAVE IN KONTAKT

IZBRANE PUBLIKACIJE

  • GANTAR, Polona, ARHAR HOLDT, Špela, ČIBEJ, Jaka, KUZMAN, Taja. Structural and semantic classification of verbal multi-word expressions in Slovene. Prispevki za novejšo zgodovino. 2019, vol. 59, no. 1.
  • GANTAR, Polona, ARHAR HOLDT, Špela, POLLAK, Senja. Leksikalne novosti v besedilih računalniško posredovane komunikacije. Slavistična revija. 2018, letn. 66, št. 4.
  • GANTAR, Polona, KOSEM, Iztok, KREK, Simon. Discovering automated lexicography: the case of Slovene lexical database. International journal of lexicography. 2016, vol. 29, no. 2. DOI: 10.1093/ijl/ecw014