Slovar sopomenk sodobne slovenščine

Marca 2018 smo na Centru za jezikovne vire in tehnologije objavili Slovar sopomenk sodobne slovenščine, najobsežnejšo odprto dostopno spletno zbirko sopomenk za slovenščino. Gre za prvi primer odzivnega slovarja – nove vrste jezikovnega vira, ki je sprva zgrajen povsem avtomatsko, potem pa ga jezikoslovci postopoma izboljšujejo s pomočjo slovarskih uporabnikov in uporabnic. Ti lahko npr. v slovar dodajajo manjkajoče sopomenke ali pa ocenjujejo že obstoječe.

Slovar sopomenk sodobne slovenščine je povsem digitalen, zato omogoča tudi povezave z drugimi jezikovnimi viri CJVT (kot so npr. Kolokacijski slovar sodobne slovenščine, korpus pisne standardne slovenščine Gigafida in Slovenski oblikoslovni leksikon Sloleks). V slovarju lahko iztočnice in sopomenke primerjamo tudi glede na besede, s katerimi se tipično pojavljajo (rečemo npr. huda kritika ali strupena kritika, a le strupena rastlina, ne pa tudi huda rastlina), na voljo pa so nam tudi zgledi rabe, ki so vzeti iz sodobnih slovenskih besedil.

Slovar je namenjen širokemu naboru uporabnikov: piscem besedil, prevajalcem, novinarjem, učiteljem in tistim, ki se učijo slovenskega jezika, oziroma vsem, ki jim pri delu kdaj zmanjka besed. Več podrobnosti o Slovarju sopomenk sodobne slovenščine je na voljo na spletni strani slovarja oz. na spletni strani promocijskega projekta Od skupnosti za skupnost, v okviru katerega so bila med drugim pripravljena tudi učna gradiva in videopomoč.

POVEZAVE IN KONTAKT

Center za jezikovne vire in tehnologije, Univerza v Ljubljani
Večna pot 113, SI-1000 Ljubljana