Slovar sodobnega slovenskega jezika

Temeljni namen skupine raziskovalcev v okviru Konzorcija za jezikovne vire in tehnologije je priprava koncepta novega slovarja sodobne slovenščine v digitalnem okolju, ki izhaja iz Predloga za izdelavo Slovarja sodobnega slovenskega jezika. Pri delu izhajamo iz dejstva, da mora biti namen novega slovarja v digitalni dobi dvojen:

  • informiranje govorcev slovenščine in vseh drugih uporabnikov o leksikalno-slovničnih lastnostih slovenskega jezika,
  • zagotavljanje temeljnega leksikalnega in slovničnega vira za razvoj jezikovnotehnoloških aplikacij.

Da bi bil novi slovar čim bolj koristen tudi za jezikovnotehnološke namene, mora biti že v izhodišču zasnovan kot odprto dostopna računalniško procesljiva baza podatkov, zato je koncept slovarja hkrati tudi koncept računalniške podatkovne baze slovenskega jezika. Taka zasnova omogoča tudi izdelavo slovarjev za različne končne uporabnike, saj se zavedamo potrebe slovenskega prostora po pripravi jezikovnih virov, ki bodo zadovoljevali potrebe zelo različnih uporabnikov, od šolajoče se mladine do jezikovnih profesionalcev, kot so npr. prevajalci in uredniki, od govorcev slovenščine kot maternega oziroma prvega jezika do tistih, ki se slovenščine učijo kot tujega jezika; eden od namenov koncepta je zato odgovoriti tudi na vprašanje, kakšna so uporabniška pričakovanja glede slovarskih informacij in kako jim zadostiti.

Nadgradnja izhodiščnega slovarskega predloga nastaja v sodelovanju vrste inštitucij in sodelavcev, ki v okviru tematskih skupin pripravljajo končni slovarski koncept. V tem kontekstu je bilo opravljenih tudi več ciljno usmerjenih raziskav, ki odgovarjajo na ključna vprašanja novega slovarskega koncepta, prilagojenega za digitalno okolje. V ta namen so bile:

  • oblikovane delovne skupine za posamezna tematska področja;
  • do konca februarja 2015 pripravljena ključna izhodišča slovarskega koncepta;
  • razprave in koncept objavljen v monografski publikaciji pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani jeseni 2015.

Na tej spletni strani javnost ves čas lahko spremlja pripravo koncepta in samega slovarja, vključno z odprto diskusijo o teoretskih in praktičnih leksikografskih izhodiščih zanj.

POVEZAVE IN KONTAKT

dr. Vojko Gorjanc

VODJA PROJEKTNEGA ODBORA

Oddelek za prevajalstvo
Filozofska fakulteta
Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana

E-pošta: vojko.gorjanc@ff.uni-lj.si