Konzorcij za jezikovne vire in tehnologije (KJVT)

Univerza v Ljubljani je z oblikovanjem CJVT storila prvi korak k nujni potrebi, da vse, ki lahko kakorkoli prispevamo k preseganju neurejenega stanja na področju jezikovnih virov in tehnologij za slovenščino, povabimo k sodelovanju.

Razvoj dogodkov

1. Povabilo k sodelovanju, 31. marec 2014

Konec marca 2014 smo povabili institucije, ki se v Sloveniji ukvarjajo z raziskovanjem sodobne slovenščine, jezikovnih virov in tehnologij (Univerza v Mariboru, Univerza v Novi Gorici, Univerza na Primorskem, ZRC SAZU, Inštitut »Jožef Stefan«, Amebis, Trojina, Alpineon), k sodelovanju in vzpostavitvi konzorcija, ki bi dolgoročno, sistematično in načrtovano prispeval k raziskovanju, vzpostavljanju in vzdrževanju jezikovnih virov in jezikovnotehnoloških orodij za slovenski jezik.

2. Dogovor o sodelovanju, 9. maj 2014

Prvi sestanek za podpis dogovora o sodelovanju je bil 9. maja 2014, kot prvi skupni projekt nastalega konzorcija je predvidena izdelava koncepta slovarske baze, in sicer na izhodiščih Predloga za izdelavo sodobnega slovarja slovenskega jezika, ki je v javni obravnavi od maja 2013.

Na tem dogodku je bila sprejeta končna različica Dogovora o sodelovanju Konzorcija za jezikovne vire in tehnologije, ogledati si je mogoče tudi zapisnik sestanka.

3. Sestanek konzorcija, 23. maj 2014

V petek, 23. 5. 2014, so se na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani prvič po podpisu dogovora o sodelovanju sestali predstavniki Kozorcija za jezikovne vire in tehnologije. Na prvem projektnem sestanku je bil vsem, ki so izrazili interes za sodelovanje, predstavljen namen konzorcijskega sodelovanja, dosežen je bil tudi dogovor o pripravah na prvi skupni projekt – izdelava koncepta slovarja sodobnega slovenskega jezika.

O tem dogodku smo pripravili sporočilo za javnost, prebrati si je mogoče tudi zapisnik sestanka Konzorcijskega odbora ter zapisnik sestanka Projektnega odbora za izdelavo koncepta slovarja sodobnega slovenskega jezika.

4. Organizacija dela, 3. oktober 2014

V petek, 3. 10. 2014, je na Institutu “Jožef Stefan” potekal sestanek koordinatorjev projekta Izdelava koncepta slovarja sodobnega slovenskega jezika. Sprejet je bil načrt dela ter organizacijska shema.

5. Odziv na objavo osnutka koncepta NSSKJ, 21. april 2015

Konec marca 2015 je bil predstavljen in v javno obravnavo poslan osnutek koncepta za izdelavo Novega slovarja slovenskega knjižnega jezika Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Sodelavci projekta izdelave Slovarja sodobnega slovenskega jezika so se javno odzvali na objavo.

Konzorcijski odbor