Veliki slovensko-madžarski slovar

Veliki slovensko-madžarski slovar je temeljni dvojezični slovar, ki nastaja na Centru za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani (CJVT UL). Izdelavo slovarja financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) prek namenskih sredstev za CJVT kot del Mreže infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani. Veliki slovensko-madžarski slovar je rastoči slovar, kar pomeni, da se bodo nova gesla dodajala v rednih časovnih intervalih.
Temelji na konceptu (Kosem idr. 2018), ki je bil izdelan v okviru ciljno-raziskovalnega projekta KOMASS (Koncept madžarsko-slovenskega slovarja: od jezikovnega vira do uporabnika) in sta ga financirala ARRS ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Slovarski koncept je skladen s sodobno mednarodno leksikografsko prakso, npr. dvojezičnimi slovarji uglednih mednarodnih založb in inštitutov.

POVEZAVE IN KONTAKT

Center za jezikovne vire in tehnologije, Univerza v Ljubljani
Večna pot 113, SI-1000 Ljubljana

Verzija 1.0, objavljena avgusta 2021, vsebuje 10.946 iztočnic, 15.265 kolokacij in skladenjskih zvez, 2.416 stavčnih zgledov ter 33.298 prevodov.

Slovar izdeluje ekipa slovenskih leksikografov (od izkušenih urednikov do mlajših sodelavcev) in madžarskih prevajalcev v sodelovanju s tehničnimi sodelavci, ki skrbijo za računalniško podporo in vzdrževanje. Ekipa sodeluje tudi z madžarskimi ustanovami in strokovnjaki, ki nudijo predvsem podporo pri dvojezičnih in pravopisnih vprašanjih ter govornih tehnologijah.

Ker Veliki slovensko-madžarski slovar uvaja precej metodoloških novosti v dvojezično leksikografijo pri nas, predstavlja pomemben temelj za vse prihajajoče dvojezične slovarje za par slovenščina-tuji jezik. Posledično precejšnjo pozornost posvečamo tudi tehničnemu vidiku nastajanja slovarja, npr. z vpeljavo podatkovnega modela, ki omogoča povezljivost z različnimi viri, prilagajanjem in nadgrajevanjem slovarskega orodja Lexonomy za potrebe dvojezičnih slovarjev ter pripravo slovarskega vmesnika, ki bo v čim večji meri izkoristil prednosti digitalnih medijev.