Tilde, Univerza v Latviji, Institut “Jožef Stefan”

Dne 23. 9. 2021 je CJVT UL podpisal sporazum o sodelovanju s jezikovnotehnološkim podjetjem Tilde, Laboratorijem za jezikovne tehnologije na Fakulteti za računalništvo Univerze v Latviji ter Odsekom za umetno inteligenco na Institutu “Jožef Stefan”.

Memorandum je prosto dostopen.

POVEZAVE IN KONTAKT

Center za jezikovne vire in tehnologije, Univerza v Ljubljani
Večna pot 113, SI-1000 Ljubljana

Podetje za jezikovne tehnologije Tilde in Laboratorij za jezkovne tehnologije na Fakulteti za računalništvo Univerze v Latviji na Latvijski strani ter Institut “Jožef Stefan” in Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani:

(i) prepoznavajo pomembnost spodbujanja razvoja latvijskega in slovenskega jezika na področju digitalnih tehnologij;

(ii) se zavedajo in potrjujo kompetence, podatke in tehnologije, ki so jih podpisniki tega dogovora razvili in zbrali na področju jezikovnih tehnologij;

(iii) prepoznavajo pomen mednarodnega sodelovanja in skupnih aktivnosti na evropski in svetovni ravni, v okviru katerga se spodbuja tehnološki napredek latvijskega in slovenskega jezika;

(iv) ugotavljajo uspeh pri preteklem in trenutnem sodelovanju na kolaborativnih projektih, financiranih s strani EU;

(v) prepoznavajo prednosti, ki jih tovrstno mednarodno sodelovanje omogoča vsem institucijam podpisnicam

in podpisujejo pričujoči dogovor o sodelovanju z namenom, da spodbujajo sodelovanje pri raziskovanju, razvoju, inovativnosti in izobraževanju ter spodbujajo skupno razumevanje med državama ter olajšujejo prizadevanja za sodelovanje na področju jezikovnih tehnologij.