Slovarska orodja

Dobra slovarska orodja so ključna za učinkovito leksikografsko delo. Sodelavci CJVT v skladu z vizijo podpiranja odprtokodnih rešitev pri izdelavi jezikovnih virov uporabljajo slovarsko orodje Lexonomy. Poleg tega so usposobljeni in imajo izkušnje tudi z drugimi uveljavljenimi slovarskimi orodji, kot so iLex, TLex in IDM.

Čeprav se leksikografi v različnih državah po svetu ukvarjajo z različnimi jeziki, pa jih združujejo ravno slovarska orodja in z njimi povezani izzivi. To lahko v primeru, ko ni redne izmenjave izkušenj in rešitev, vodi v podvajanje dela in sredstev. Ravno zato smo se na CJVT pridružili mednarodni iniciativi projekta ELEXIS, kjer z evropskimi leksikografskimi ustanovami in podjetji sodelujemo pri nadaljnjem razvoju in izboljšavah orodja Lexonomy (v repozitoriju na GitHubu).

Pomembno za naše delo s slovarskimi orodji je tudi dobro modeliranje podatkovnih baz, saj le tako zagotovimo optimalno izkoriščenost funkcionalnosti slovarskih orodij in se obenem izognemo zapletom, kot so nepreglednost jezikoslovnih podatkov, podvajanje leksikografskega dela.

Obenem tudi nudimo strokovno svetovanje in podporo slovenskim raziskovalcem in slovarskim projektom pri uporabi orodja Lexonomy, primeri so Slovar tviterščine,  KOMASS (Koncept slovensko-madžarskega slovarja) in KOLOS (izdelava ontologije semantičnih tipov).

POVEZAVE IN KONTAKT

Center za jezikovne vire in tehnologije, Univerza v Ljubljani
Večna pot 113, SI-1000 Ljubljana