Množičenje

V skladu s trendi v sodobnem slovaropisju na Centru za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani v pripravo virov vključujemo tudi uporabniško povratno informacijo. Poleg raziskav potreb uporabnikov, ki so npr. podlaga za uporabniku prijazno zasnovane vmesnike, jezikovne vire razvijamo tudi s pomočjo množičenja (ang. crowdsourcing), ki uporabnikom omogoča, da z reševanjem mikronalog s svojim znanjem pripomorejo k hitrejšemu razvoju jezikovnih virov. Tovrstno prispevanje znanja smo omogočili npr. v Slovarju sopomenk sodobne slovenščine, v katerem lahko uporabniki dodajajo nove sopomenske kandidate oz. ocenjujejo že obstoječe, v Kolokacijskem slovarju sodobne slovenščine, v katerem lahko uporabniki ocenjujejo kolokacije, in v oblikoslovnem leksikonu Sloleks, kjer lahko uporabniki ocenjujejo zvočne posnetke in naglašene oblike ter posnamejo lastne zvočne posnetke izgovora iztočnic.

Množičenje v razvoj virov vključujemo tudi z igrifikacijo – združevanjem množičenjskih nalog z igralnim načinom, ki je koristen, didaktičen in zabaven. V Igri besed lahko npr. uporabniki tekmujejo v povezovanju besed, ki se tipično pojavljajo skupaj, in s tem pomagajo izpopolnjevati bazo Kolokacijskega slovarja sodobne slovenščine.

Za nekatere jezikoslovne naloge uporabljamo tudi platformo za množičenje PyBossa. Lokalna inštalacija PyBosse je bila že uporabljena za npr. uvrščanje zgledov pod pomene iztočnic za Kolokacijski slovar sodobne slovenščine, za popravljanje avtomatsko generiranih naglašenih besednih oblik v oblikoslovnem leksikonu Sloleks in za označevanje družbeno nesprejemljivega diskurza v spletnih komentarjih v okviru projekta FRENK.

POVEZAVE IN KONTAKT

Center za jezikovne vire in tehnologije, Univerza v Ljubljani
Večna pot 113, SI-1000 Ljubljana