FRENK

VIRI, METODE IN ORODJA ZA RAZUMEVANJE, PREPOZNAVANJE IN RAZVRŠČANJE RAZLIČNIH OBLIK DRUŽBENO NESPREJEMLJIVEGA DISKURZA V INFORMACIJSKI DRUŽBI

Projekt FRENK, ki ga med letoma 2017 in 2020 financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ponuja prvo celovito interdisciplinarno obravnavo jezikoslovnih, socioloških, pravnih in tehnoloških dimenzij različnih oblik družbeno nesprejemljivega diskurza (DND). Med cilji projekta sta razumevanje značilnosti DND kot jezikoslovnega pojava ter družbenega konteksta, v katerem se pojavljajo eksplicitne in implicitne oblike diskriminatornega jezika, in izboljšano razumevanje razlik med zakonitimi in nezakonitimi oblikami sporazumevanja na spletu.

Center za jezikovne vire in tehnologije je projekt FRENK infrastukturno podprl pri izvajanju aktivnosti v projektnem sklopu 2, katerega cilj je razviti tipologijo DND in njegovih tarč (skupine in posamezniki, proti katerim je DND usmerjen) ter v skladu s tem ročno označiti reprezentativen vzorec DND, ki bo služil kot zlati standard za analizo DND. Označevanje ročnega korpusa je potekalo na CJVT-jevi lokalni namestitvi množičenjske platforme PyBossa. Sodelavci Centra za jezikovne vire in tehnologije so razvili vmesnik in vzpostavili označevalni delotok za označevalce in ocenjevalce v projektu FRENK.

POVEZAVE IN KONTAKT

dr. Darja Fišer
Oddelek za prevajalstvo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana