Promocija Slovarja sopomenk sodobne slovenščine

V začetku leta 2018 smo na Centru za jezikovne vire in tehnologije objavili Slovar sopomenk sodobne slovenščine. Gre za najobsežnejšo odprto dostopno spletno zbirko sopomenk za slovenščino, ki je v slovenski (pa tudi mednarodni prostor) uvedla nov tip jezikovnega vira: odzivni slovar. Za odzivne slovarje je značilno, da so v izhodišču pripravljeni povsem avtomatsko, njihov nadaljnji razvoj pa poteka po korakih in v sodelovanju jezikoslovcev z zainteresirano uporabniško skupnostjo.

Slovar sopomenk sodobne slovenščine je že v prvi, avtomatski fazi pomemben vir informacij za različne skupine uporabnic in uporabnikov, ampak zaradi svoje novosti je bil javnosti slabo poznan. Tudi prednosti in omejitve odzivnih slovarjev ter možnosti za sodelovanje pri njihovem razvoju so bile slabo poznane. Kmalu po izidu slovarja smo zato prijavili projekt Slovar sopomenk sodobne slovenščine: od skupnosti za skupnost, ki ga je v letih 2018-2019 finančno podprlo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

S pomočjo projekta smo prestavili slovar širši javnosti, pripravili prosto dostopna izobraževalna gradiva (prosojnice, podnaslovljene videoposnetke), serijo desetih poddaj (podcastov) na temo digitalnega slovaropisja, razvili metodologijo uporabniškega spremljanja v slovarju in izvedli obsežno anketo med uporabniki, da bi izvedeli, kakšen odnos imajo do novosti, ki jih prinaša koncept odzivnega slovarja. V sodelovanju s projektom Promocija jezikovne igralne aplikacije za mobilne naprave smo razvili tudi mobilno aplikacijo Igra besed, v kateri igralci tekmujejo v naštevanju slovenskih sopomenk. Rezultati in natančnejše informacije so na voljo na spletni strani projekta.

POVEZAVE IN KONTAKT

Center za jezikovne vire in tehnologije, Univerza v Ljubljani
Večna pot 113, SI-1000 Ljubljana