Igra besed

Igra besed je mobilna igra, v kateri se igralci lahko preizkusijo v znanju slovenskega jezika, in sicer poznavanju tipičnih kombinacij besed oz. kolokacij in sopomenk. Podatki v celoti temeljijo na naših odprtih jezikovnih virih (Kolokacijski slovar sodobne slovenščine in Slovar sopomenk sodobne slovenščine).

Igra sledi viziji CJVT, da se ustrezno pripravljene podatkovne baze jezikovnih virov lahko izkoristi tudi za druge jezikovnotehnološke namene. Posledično ima Igra besed dva temeljna namena: prvi je didaktični, saj želimo prek igranja omogočati in spodbujati prostočasno utrjevanje in izboljševanje znanja slovenskega jezika. To je med drugim pomembno zato, ker so takšne mobilne aplikacije za slovenski jezik zelo redke oz. praktično ne obstajajo.

Drugi namen pa je s pomočjo podatkov, ki jih pri igranju pridobimo od igralcev, izboljšati naše jezikovne vire za slovenščino. To je povezano z našimi prizadevanji vključevanja množičenja v leksikografske procese, pri čemer sodelujemo tudi z evropskimi partnerji, zlasti v okviru projekta ELEXIS (Evropska leksikografska infrastruktura).

Igra besed je na voljo na mobilnih napravah (Android in iOS), naložite si jo in se preizkusite. Veliko užitkov pri igranju!

 

POVEZAVE IN KONTAKT

Center za jezikovne vire in tehnologije, Univerza v Ljubljani
Večna pot 113, SI-1000 Ljubljana

na voljo v Google Play