PODVIG

Projekt Podatkovna dopolnitev in igrifikacija slovarskih virov na CJVT UL (PODVIG) poteka na Fakulteti za računalništvo in informatiko UL od aprila 2024 do oktobra 2025. Projekt financira Ministrstvo za kulturo RS.

Projekt ima pet ciljev:

Cilj 1: Nadgradnja podatkov v Slovarju sopomenk sodobne slovenščine

◦Rezultat 1.1: Objava novih leksikografsko pregledanih gesel v prostodostopnem spletnem vmesniku konec leta 2024

◦Rezultat 1.2: Objava nove različice Slovarja sopomenk sodobne slovenščine v prostodostopnem spletnem vmesniku ob zaključku projekta

◦Rezultat 1.3: Objava baze nove različice Slovarja sopomenk sodobne slovenščine ob zaključku projekta v repozitoriju CLARIN.SI

Cilj 2: Nadgradnja podatkov v Kolokacijskem slovarju sodobne slovenščine

◦Rezultat 2.1: Objava novih leksikografsko pregledanih gesel v prostodostopnem spletnem vmesniku konec leta 2024

◦Rezultat 2.2: Objava nove različice Kolokacijskega slovarja sodobne slovenščine v prostodostopnem spletnem vmesniku ob zaključku projekta

◦Rezultat 2.3: Objava baze nove različice Kolokacijskega slovarja sodobne slovenščine ob zaključku projekta v repozitoriju CLARIN.SI

Cilj 3: Nadgradnja podatkov v Slovarju za govorce slovenščine kot drugega in tujega jezika

◦Rezultat 3.1: Objava dopolnjenih podatkov v prostodostopnem spletnem vmesniku konec leta 2024

◦Rezultat 3.2: Objava nove različice Slovarja za govorce slovenščine kot drugega in tujega jezika v prostodostopnem spletnem vmesniku ob zaključku projekta

◦Rezultat 3.3: Objava baze nove različice Slovarja za govorce slovenščine kot drugega in tujega jezika ob zaključku projekta v repozitoriju CLARIN.SI

Cilj 4: Izdelava spletne jezikovne igre

◦Rezultat 4.1: Poročilo o napredku izdelave spletne jezikovne igre konec leta 2024

◦Rezultat 4.2: Objava spletne jezikovne igre

Cilj 5: Promocija

POVEZAVE IN KONTAKT

Fakulteta za računalništvo in informatiko

FINANCIRANJE

EKIPA