Portal Jezikovna Slovenija

Portal Jezikovna Slovenija pregledno in jedrnato predstavlja različne razpoložljive informacije o jezikovni politiki v Republiki Sloveniji. Glavne vsebine portala pokrivajo teme, kot so jezikovna situacija v RS, jezikovno izobraževanje, opremljenost z jezikovnimi viri in slovenščina v EU, besedila pa dopolnjuje nabor relevantnih ustanov in dokumentov ter videoposnetki, v katerih predstavniki ustanov pojasnjujejo, kakšne so njihove naloge na področju jezikovne politike, posamezniki pa spregovorijo o svojih jezikovnih izkušnjah in pogledih na jezikovno stvarnost. V okviru portala deluje tudi jezikovnopolitična svetovalnica.

Portal je rezultat projekta Vzpostavitev in vzdrževanje spletnega portala Jezikovna politika Republike Slovenije, ki ga je v letih 2014−2017 financiralo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, posodobitev portala pa od novembra 2020 poteka v okviru projekta Nadgradnja spletnega portala Jezikovna Slovenija. Tudi ta projekt financira Ministrstvo za kulturo RS, v sodelovanju s CJVT UL ga izvajajo Fakulteta za upravo, Filozofska fakulteta in Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani.

POVEZAVE IN KONTAKT

Fakulteta za upravo, Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana, tadeja.rozman@fu.uni-lj.si

  • Kontakt: dr. Tadeja Rozman, tadeja.rozman@fu.uni-lj.si