SLOVARJA IN SLOVARSKI BAZI

ZNANSTVENI PRISPEVKI

 • Arhar Holdt, Špela; Čibej, Jaka; Dobrovoljc, Kaja; Gantar, Polona; Gorjanc, Vojko; Klemenc, Bojan; Kosem, Iztok; Krek, Simon; Laskowski, Cyprian Adam; Robnik Šikonja, Marko (2018). Thesaurus of modern Slovene: by the community for the community. V: Jaka Čibej idr. (ur.): Proceedings of the 18th EURALEX International Congress: Lexicography in global contexts, zbornik konference, str. 401–410. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/118/211/3000-1
 • Krek, Simon; Lakowski, Cyprian; Robnik-Šikonja, Marko (2017). From translation equivalents to synonyms: creation of a Slovene thesaurus using word co-occurrence network analysis. V: KOSEM, Iztok (ur.) et al., Proceedings of eLex 2017: Lexicography from Scratch, 19-21 September 2017, Leiden, Netherlands. https://elex.link/elex2017/wp-content/uploads/2017/09/paper05.pdf
 • Arhar Holdt, Špela (2020). How users responded to a responsive dictionary: the case of the Thesaurus of Modern Slovene. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, letn. 46, št. 2, str. 465–482. doi: 10.31724/rihjj.46.2.1
 • Čibej, Jaka; Arhar Holdt, Špela (2019). Repel the syntruders! A crowdsourcing cleanup of the thesaurus of modern Slovene. V: Iztok Kosem in Simon Krek (ur.): Electronic lexicography in the 21st century, zbornik konference, str. 338–356, ilustr. https://elex.link/elex2019/wp-content/uploads/2019/10/eLex-2019_Proceedings.pdf
 • Kosem, Iztok; Krek, Simon; Gantar, Polona; Arhar Holdt, Špela; Čibej, Jaka; Laskowski, Cyprian Adam (2018). Kolokacijski slovar sodobne slovenščine. V: Darja Fišer, Andrej Pančur (ur.): Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika: zbornik konference, str. 133–139. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete v Ljubljani. http://www.sdjt.si/wp/wp-content/uploads/2018/09/JTDH-2018_Kosem-et-al_Kolokacijski-slovar-sodobne-slovenscine.pdf
 • Kosem, Iztok; Krek, Simon; Gantar, Polona; Arhar Holdt, Špela; Čibej, Jaka; Laskowski, Cyprian Adam (2018). Collocations dictionary of modern Slovene. V: Jaka Čibej idr. (ur.): Proceedings of the 18th EURALEX International Congress: Lexicography in global contexts, zbornik konference, str. 989–997. Ljubljana: Ljubljana University Press, Faculty of Arts. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/118/211/3000-1
 • Kosem, Iztok (ur.) (2021). Kolokacije v slovenščini. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. https://doi.org/10.4312/9789610605379
 • Kosem, Iztok (ur.); Gantar, Polona (ur.) (2020). Kolokacije v leksikografiji: obstoječe rešitve in izzivi za prihodnost (Collocations in lexicography: existing solutions and future challenges). Slovenščina 2.0, tematska številka. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020.  https://revije.ff.uni-lj.si/slovenscina2/index
 • Pori, Eva; Čibej, Jaka; Arhar Holdt, Špela; Kosem, Iztok (2020). The attitude of dictionary users towards automatically extracted collocation data: a user study. Kolokacije v leksikografiji: obstoječe rešitve in izzivi. Slovenščina 2.0, tematska številka, letn. 8, št. 2, str. 168–201. doi: 10.4312/slo2.0.2020.2.168-201
 • Gorjanc, Vojko (ur.); Gantar, Polona (ur.); Kosem, Iztok (ur.); Krek, Simon (ur.) (2017)Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. doi: 10.4312/9789612379759
 • Gorjanc, Vojko (ur.); Gantar, Polona (ur.); Kosem, Iztok (ur.); Krek, Simon (ur.) (2017). Dictionary of modern Slovene: problems and solutions. Ljubljana: Ljubljana University Press, Faculty of Arts. http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/Dokumenti/Knjige/e-books/dictionary_of_modern_slo.pdf
 • Gantar, Polona (2020). Dictionary of modern Slovene: from Slovene lexical database to digital dictionary database. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, letn. 46, št. 2, str. 589–602. doi: 10.31724/rihjj.46.2.7
 • Gantar, Polona (2015). Leksikografski opis slovenščine v digitalnem okolju. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-C6OT60O0
 • Gantar, Polona; Kosem, Iztok; Krek, Simon (2016). Discovering Automated Lexicography: The Case of the Slovene Lexical Database. International Journal of Lexicography, letn. 29, št. 2, str. 200–225.  https://doi.org/10.1093/ijl/ecw014
 • Krek, Simon; Arhar Holdt, Špela; Erjavec, Tomaž; Čibej, Jaka; Repar, Andraž; Gantar, Polona; Ljubešić, Nikola; Kosem, Iztok; Dobrovoljc, Kaja (2020). Gigafida 2.0: the reference corpus of written standard Slovene. V: CALZOLARI, Nicoletta (ur.). LREC 2020: Twelfth International Conference on Language Resources and Evaluation: May 11-16, 2020, Marseille, France. Paris: ELRA – European Language Resources Association, str. 3340-3345. http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2020/LREC-2020.pdf
 • Logar, Nataša; Grčar, Miha; Brakus, Marko; Erjavec, Tomaž; Arhar Holdt, Špela; Krek, Simon (2020). Korpusi slovenskega jezika Gigafida, KRES, ccGigafida in ccKres: gradnja, vsebina, uporaba, 1. e-izdaja. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 10.4312/9789610603542
 • Kosem, Iztok; Koppel, Kristina; Zingano Kuhn, Tanara; Michelfeit, Jan; Tiberius, Carole (2019). Identification and automatic extraction of good dictionary examples: the case of GDEX. International journal of lexicography, letn. 8, št. 2, str. 119–137. doi: 10.1093/ijl/ecy014
 • Arhar Holdt, Špela; Logar, Nataša; Pori, Eva; Kosem, Iztok (2020). “Game of Words”: play the game, clean the database. V: Zoe Gavriilidou, Maria Mitsiaki in Asimakis Fliatouras (ur.): Lexicography for inclusion, zbornik konferencestr. 41–49. https://euralex2020.gr/wp-content/uploads/2020/11/EURALEX2020_ProceedingsBook-Preview.pdf