Digitalna knjižnica z več kot 600 knjigami, izdanimi pred letom 1918. Besedila so pripravljena za korpusno raziskovanje, na voljo pa so tudi seznami starejših besed, skupaj s pomenom in primeri rabe. Povezava na projektno stran: http://nl.ijs.si/imp/.

Posnetek na desni v grobem predstavi glavne rezultate projekta Jezikovni viri starejše slovenščine: digitalno knjižnico, korpuse in besedišče. Specifični primeri uporabe teh virov so na voljo v videih spodaj, skupaj z nekaterimi dodatnimi informacijami o projektu in seznamom avtorjev. Priporočamo, da si pred gledanjem posnetkov v nastavitvah predvajalnika vklopite najvišjo razpoložljivo kakovost prikaza (1080p), na voljo pa so tudi slovenski podnapisi.