Korpus prinaša pisna besedila, ki so jih učenci in dijaki slovenskih šol tvorili pri pouku. V precejšnjem delu besedil so posebej označene tudi jezikovne napake, ki so jih v spisih popravili učitelji. Povezava na korpus: http://www.korpus-solar.net/.

Posnetek na desni na kratko predstavlja osnovne značilnosti korpusa Šolar. Specifični primeri iskanja po korpusu so na voljo v posnetkih spodaj, skupaj z nekaterimi dodatnimi informacijami o projektu in seznamom avtorjev. Priporočamo, da si pred gledanjem posnetkov v nastavitvah predvajalnika vklopite najvišjo razpoložljivo kakovost prikaza (1080p), na voljo pa so tudi slovenski podnapisi.