Program razdeli slovensko besedilo na besede in vsaki besedi pripiše osnovno obliko, besedno vrsto in dodatne lastnosti (spol, sklon, število itd.). Podatki se izpišejo v tabeli ali v formatu XML.
Povezava: www.slovenscina.eu/tehnologije/oznacevalnik.

Posnetek na desni predstavi, kako deluje spletna različica programa. Priporočamo vklop najvišje kakovosti prikaza (1080p), na voljo pa so tudi slovenski podnapisi. Dodatne informacije o programu so navedene v zavihkih spodaj.

Opis označevalnika, razlaga načina delovanja, opredelitev natančnosti: http://www.slovenscina.eu/tehnologije/oznacevalnik.

Obeliks je nastal v sklopu projekta Sporazumevanje v slovenskem jeziku, ki sta ga med leti 2008 in 2013 financirala Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS. Označevalnik je prosto dostopen kot spletni servis in kot program, ki ga je mogoče namestiti na računalnik kot samostojno aplikacijo in z njim označiti večjo količino besedila. Licenca, pod katero je označevalnik dostopen za uporabo, je Lesser General Public License version 3.0 (LGPLv3). Obeliks pripisuje kategorije in lastnosti glede na specifikacije, ki so bile definirane v okviru projekta Jezikoslovno označevanje slovenščine (JOS).