Slovnična poglavja so osnovana na avtentičnem jezikovnem gradivu iz različnih slovenskih korpusov in ciljno usmerjena v odpravljanje težav, ki jih imajo učenci in dijaki pri pisanju v slovenščini.
Povezava na portal: http://slovnica.slovenscina.eu/.

Posnetek na desni na kratko predstavlja osnovne značilnosti Pedagoškega slovničnega portala. Spodaj je na voljo nekaj dodatnih informacij o projektu. Priporočamo, da si pred gledanjem posnetkov v nastavitvah predvajalnika vklopite najvišjo razpoložljivo kakovost prikaza (1080p), na voljo pa so tudi slovenski podnapisi.

Pedagoški slovnični portal je nastal v sklopu projekta Sporazumevanje v slovenskem jeziku, ki sta ga med leti 2008 in 2013 financirala Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS.

Predstavitev portala na strani projekta: http://www.slovenscina.eu/portali/pedagoski-slovnicni-portal.
Več informacij o pripravi portala: http://slovnica.slovenscina.eu/stran/1_informacije-o-portalu.