Spletno mesto Sekcije za terminološke slovarje ISJFR ZRC SAZU. Terminologišče ponuja dostop do številnih terminoloških slovarjev in jezikoslovne pomoči pri ustvarjanju slovenske terminologije.

Povezava na portal: http://isjfr.zrc-sazu.si/terminologisce.

Posnetek na desni na kratko predstavlja osnovne značilnosti spletnega mesta Terminologišče Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Spodaj je na voljo nekaj dodatnih informacij o spletni strani in avtorjih vsebin. Priporočamo, da si pred gledanjem posnetkov v nastavitvah predvajalnika vklopite najvišjo razpoložljivo kakovost prikaza (1080p), po želji pa tudi slovenske podnapise.

Na spletni strani so našteti naslednji člani Sekcije za terminološke slovarje (po abecedi): Simon Atelšek, Tanja Fajfar, Marjeta Humar, Mateja Jemec Tomazin, Karmen Nemec, Mitja Trojar in Mojca Žagar Karer.