Mednarodna raziskava o uporabi enojezičnih slovarjev

Maja 2017 smo izvedli anketo, ki se je posvečala odnosu jezikovnih uporabnikov do splošnih enojezičnih slovarjev. Anketa je spraševala uporabnike, katere slovarje uporabljajo in v katerih situacijah, slovenski del ankete pa se je še dodatno osredotočal na uporabniška pričakovanja do enojezičnih slovarjev, izkušnje z obstoječimi slovarji ter predloge za izboljšave. K sodelovanju so bili povabljeni tudi tisti, ki slovarjev ne uporabljajo, saj je identifikacija razlogov za neuporabo pomembno vodilo za nadaljnji razvoj slovarskih izdelkov. Novost študije v primerjavi s predhodnimi je, da se je ciljno osredotočala na različne uporabniške skupine (pri rabi slovarjev v procesu izobraževanja, službenega dela in v prostem času), s čimer smo presegli preteklo izhodišče, da obstajajo “splošni” uporabniki, za katere je mogoče uspešno zasnovati “splošne” jezikovne priročnike.

Raziskava je bila mednarodna: potekala je v 29 državah oz. 26 jezikih, pri izvedbi pa je sodelovalo 58 raziskovalcev iz celotne Evrope. Okvir za izvedbo je ponudila Evropska mreža za e-leksikografijo (ENeL), pobudnika raziskave pa sta bila Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani in Center za uporabno jezikoslovje zavoda Trojina. Že v monografiji Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve je bilo opozorjeno, da akutno primanjkuje empiričnih podatkov o navadah, potrebah in zmožnostih slovarskih uporabnikov, kakor tudi o samih jezikovnih težavah, ki govorce in govorke usmerijo k rabi slovarjev. Navedeni inštituciji sta se prvi v slovenskem prostoru odločili sistematično pridobivati manjkajoče podatke in rezultate uporabljati za razvoj k uporabnikom usmerjenih jezikovnih virov in priročnikov. Mednarodna anketa, ki je prva leksikografska uporabniška študija tovrstnega obsega, predstavlja dopolnitev in nadaljevanje dosedanjih raziskovalnih aktivnosti.