Strokovne objave

  • ARHAR HOLDT, Špela, ČIBEJ, Jaka, ZWITTER VITEZ, Ana. Value of language-related questions and comments in digital media for lexicographical user research. International journal of lexicography, ISSN 1477-4577. [Spletna izd.], 20. 4. 2016, 24 str., doi: 10.1093/ijl/ecw017.
  • ARHAR HOLDT, Špela, ČIBEJ, Jaka, ZWITTER VITEZ, Ana, GANTAR, Polona, GORJANC, Vojko. Identifying dictionary needs of language users by analysing user-generated content in digital media. V: The European Dictionary portal : challenges and chances of facing heterogeneity. Barcelona: [S. n.], 2016. http://www.elexicography. eu/wp-content/uploads/2016/03/Holdt_Identifying-dictionary-needs-of-language-users-by-analysing-user-generated-content-in-digital-media_2. pdf.
  • ARHAR HOLDT, Špela, KOSEM, Iztok, GANTAR, Polona, XVII EURALEX International Congress, 6-10 September, 2016, Tbilisi. Dictionary user typology : the Slovenian case. V: MARGALITADZE, Tinatin (ur.), MELADZE, George (ur.). Lexicography and linguistic diversity : proceedings of the XVII EURALEX International Congress, 6-10 September, 2016. Tbilisi: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, cop. 2016, str. 179-187, ilustr. http://euralex2016.tsu.ge/publication2016.pdf.
  • ARHAR HOLDT, Špela, KOSEM, Iztok, GANTAR, Polona. Dictionary user typology : the Slovenian case. V: Lexicography and linguistic diversity : book of abstracts. Tbilisi: Lexicographic Centre, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, 2016, str. 30.
  • ARHAR HOLDT, Špela. Uporabniške raziskave za potrebe slovenskega slovaropisja : prvi koraki. V: GORJANC, Vojko (ur.), et al. Slovar sodobne slovenščine : problemi in rešitve, (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje, ISSN 2335-335X). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, str. 136-148.
  • ARHAR HOLDT, Špela, ČIBEJ, Jaka, ZWITTER VITEZ, Ana. S pomočjo uporabniških jezikovnih vprašanj in mnenj do boljšega slovarja. V: GORJANC, Vojko (ur.), et al. Slovar sodobne slovenščine : problemi in rešitve, (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje, ISSN 2335-335X). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, str. 196-214.
  • ROZMAN, Tadeja. Upoštevanje ciljnih uporabnikov pri izdelavi enojezičnega slovarja za tujce. Jezik in slovstvo, ISSN 0021-6933. [Tiskana izd.], maj-avg. 2004, letn. 49, št. 3/4, str. [63]-75. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-J53E16B1/
  • ROZMAN, Tadeja, KOSEM, Iztok, PIRIH SVETINA, Nataša, FERBEŽAR, Ina. Dictionaries and learning Slovene. V: GORJANC, Vojko (ur.), et al. Dictionary of modern Slovene : problems and solutions, (Book series Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje, ISSN 2335-335X). 1st ed., e-ed. Ljubljana: Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2017, str. 64-81. http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/Dokumenti/Knjige/e-books/dictionary_of_modern_slo.pdf.
  • ROZMAN, Tadeja, KOSEM, Iztok, PIRIH SVETINA, Nataša, FERBEŽAR, Ina. Slovarji in učenje slovenščine. V: GORJANC, Vojko (ur.), et al. Slovar sodobne slovenščine : problemi in rešitve(Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje, ISSN 2335-335X). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, str. 150-167.