PROJEKTNA EKIPA

Ker gre za izdelavo koncepta jezikovnega vira, namenjenega zlasti udeležencem dvojezičnega vzgojno-izobraževalnega procesa, torej gre za pedagoški oz. šolski vir, je ključno, da pri njegovi pripravi sodelujejo ne le strokovnjaki za sodobno leksikografijo, ampak tudi strokovnjaki za dvojezično poučevanje in manjšinsko problematiko nasploh. To je bilo eno ključnih vodil pri sestavljanju projektne ekipe. Le na ta način bomo namreč lahko zagotovili, da bo slovar v čim boljši meri dosegel svoj didaktični, družbeni in kulturni potencial.

Oddelek za prevajalstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (FF UL). Tamkajšnja katedra za jezikovne tehnologije, leksikologijo in terminologijo je edina, ki v Sloveniji na univerzitetnem nivoju pokriva dvojezično leksikografijo. Sodelavci imajo obsežne izkušnje z izdelavo slovarjev in raziskovanjem leksikografskih in leksikoloških tematik, jezikovnimi tehnologijami, pa tudi izrabo raziskovalnih dognanj v uporabne namene, npr. v izobraževalne ali profesionalne namene. Oddelek je tudi že sodeloval z madžarskimi raziskovalnimi partnerji na bilateralnih in mednarodnih raziskovalnih projektih. Filozofska fakulteta je tudi ena od članic Konzorcija za jezikovne vire in tehnologije, ki trenutno izvaja projekt Priprava koncepta Slovarja sodobnega slovenskega jezika (dr. Iztok Kosem, dr. Vojko Gorjanc in dr. Simon Krek so člani glavnega projektnega odbora).

Inštitut za narodnostna vprašanja (INV). Osrednja javna raziskovalna ustanova za preučevanje narodnih skupnosti v Sloveniji in slovenskih narodnih skupnosti v zamejstvu. Od leta 2005 ima INV tudi enoto v Lendavi, ki jo vodi doc. dr. Attila Kovács in se ukvarja predvsem z raziskavami, povezanimi z madžarsko manjšino v Sloveniji in slovensko manjšino na Madžarskem. INV k projektu prinaša predvsem dobro poznavanje problematike madžarske narodnostne skupnosti v vzgoji in izobraževanju in izkušnje s projekti za dvig jezikovnih in ostalih kompetenc pedagoških delavcev na območjih, kjer živi madžarska narodna skupnost.

Oddelek za madžarski jezik in književnost, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru (FF UM). Edini oddelek za madžarski jezik na univerzitetni ravni v Sloveniji prinaša pomembne izkušnje na področju poučevanja madžarskega jezika in izobraževanja bodočih pedagoških delavcev.