Publikacije

Baza podatkov

Baza kolokacijskega slovarja slovenskega jezika vsebuje avtomatsko izluščene podatke iz korpusa besedil Gigafida. Za prepoznavanje kolokacij smo uporabili za slovenščino prilagojene funkcije orodja Sketch Engine. Avtomatsko izluščeni kolokacijski podatki predstavljajo prvo stopnjo v procesu izdelave celovitega kolokacijskega opisa slovenskih besed.

Objave

  • GANTAR, Polona, KREK, Simon, KOSEM, Iztok, GORJANC, Vojko. Collocation dictionary for Slovene : challenge for automatic extraction of data and crowdsourcing. V: Europhras 2015. CORPAS PASTOR, Gloria (ur.), BUENDÍA CASTRO, Miriam (ur.), GUTTIÉRREZ FLORIDO, Rut (ur.). Computerised and corpus-based approaches to phraseology : Monolingual and multilingual perspectives = Fraseología computacional y basada en corpus : perspectivas monolingües y multilingües. [Malaga]: Lexytrad, Research Group in Lexicography and Translation, cop. 2015, str. 84-86.
  • GANTAR, Polona, GORJANC, Vojko, KOSEM, Iztok, KREK, Simon. Going semi-automatic and crowdsourced : collocation dictionary of Slovene. V: KOSEM, Iztok (ur.). Electronic lexicography in the 21st century : linking lexical data in the digital age. Ljubljana: Trojina, Institute for Applied Slovene Studies; Brighton: Lexical Computing, 2015, str. 37.