Cyprian Laskowski

RESEARCH INTERESTS

  • natural language processing
  • dictionary databases
  • language technologies infrastructure

LINKS AND CONTACT

SELECTED PUBLICATIONS

1.08 Scientific paper published in conference proceedings

  • KOSEM, Iztok, ROZMAN, Tadeja, ARHAR HOLDT, Špela, KOCJANČIČ, Polonca, LASKOWSKI, Cyprian. Šolar 2.0 : nadgradnja korpusa šolskih pisnih izdelkov. V: ERJAVEC, Tomaž (ur.), FIŠER, Darja (ur.). Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika, 29. september – 1. oktober 2016, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija = Proceedings of the Conference on Language Technologies & Digital Humanities, September 29th – October 1st, 2016 Faculty of Arts, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016, str. 95-100, ilustr. http://www.sdjt.si/wp/wp-content/uploads/2016/09/JTDH-2016_Kosemet-al_Solar-2-0-nadgradnja-korpusa-solskih-pisnih-izdelkov.pdf. [COBISS.SI-ID 62681442]

  • KREK, Simon, GANTAR, Polona, KOSEM, Iztok, GORJANC, Vojko, LASKOWSKI, Cyprian. Baza kolokacijskega slovarja slovenskega jezika. V: ERJAVEC, Tomaž (ur.), FIŠER, Darja (ur.). Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika, 29. september – 1. oktober 2016, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija = Proceedings of the Conference on Language Technologies & Digital Humanities, September 29th – October 1st, 2016 Faculty of Arts, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016, str. 101-105, ilustr. http://www.sdjt.si/wp/wp-content/uploads/2016/09/JTDH-2016_Krek-et-al_Baza-kolokacijskega-slovarja-slovenskega-jezika.pdf. [COBISS.SI-ID 62686818]

1.12 Abstract of a scientific paper published in conference proceedings

  • KOSEM, Iztok, GANTAR, Polona, KREK, Simon, LASKOWSKI, Cyprian. Evaluation of manual vs semi-automatic entry compilation. V: KOSEM, Iztok (ur.). Electronic lexicography in the 21st century : linking lexical data in the digital age. Ljubljana: Trojina, Institute for Applied Slovene Studies; Brighton: Lexical Computing, 2015, str. 30. [COBISS.SI-ID 58152546]