Teja Goli

Teja Goli

AREAS OF INTEREST

  • office management
  • event organisation
  • user support
  • social media and website content creation

LINKS AND CONTACT

  • E-pošta: teja.goli [at] cjvt.si
  • SICRIS: 52176

SELECTED PUBLICATIONS

  • GOLI, Teja. Na napakah se učimo: kategorizacija učiteljskih popravkov v korpusu Šolar 2.0: magistrsko delo. 2018.

  • GOLI, Teja, OSRAJNIK, Eneja, & FIŠER, Darja. Analiza krajšanja slovenskih sporočil na družbenem omrežju Twitter. In: ERJAVEC, Tomaž in FIŠER, Darja (ed.). Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika. Ljubljana, 29. september–1. oktober 2016. [COBISS.SI-ID 62584930]
  • GOLI, Teja, POPIČ, Damjan, & FIŠER, Darja. Velika in mala dilema pri imenih industrijskih izdelkov in znamk pri uradnih in zasebnih računih na družbenem omrežju Twitter. In: FIŠER, Darja (ed.). Zbornik konference Slovenščina na spletu in v novih medijih. Ljubljana, 25.–27. november 2015. str.27–32. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/80/172/1816-1. DOI: https://doi.org/10.4312/9789612377984 [COBISS.SI-ID 282290176]