Dostop do korpusa

Korpus bodo izključno v izobraževalne in raziskovalne namene uporabljali učitelji, študenti, raziskovalci in drugi, ki jih zanima slovenščina kot tuji jezik. V prihodnosti bo dostopen prek spletnega vmesnika (licenca 4.0 CC BY).

Zaenkrat pa je neoznačeni KOST dostopen v aplikaciji Sketch Engine.