Dostop do korpusa

Korpus KOST 1.0 je dostopen na repozitoriju Clarin.si, prek konkordančnika noSketch ali konkordančnika KonText.