Dostop do korpusa

Korpus KOST 2.0 (zadnja posodobitev oktobra 2023) je dostopen v posebnem konkordančniku, na repozitoriju Clarin.si, prek konkordančnika noSketch ali konkordančnika KonText.

Prejšnja verzija korpusa, KOST 1.0, je dostopna na repozitoriju Clarin.si, prek konkordančnika noSketch ali konkordančnika KonText.