Označevanje napak

Na 24 % besedil v korpusu KOST so označene jezikovne napake, ki so jih pri pisanju v slovenščini naredili njihovi tvorci. Označevanje napak poteka ročno. Vsaki napaki sta pripisana popravljena oblika in ena od 23 kategorij napak.

Taksonomija napak

Osnovne kategorije napak so naštete skupaj z oznako in ilustrativnim primerom iz KOST-a.

Napake zapisa

Ločilo (Z-LOC): v zimskem času, večina ljudi uporablja avtomobile > v zimskem času večina ljudi uporablja avtomobile

Črkovanje (Z-CRK): bolše > boljše

Skupaj/narazen (Z-SN): ni sem > nisem

Mala/velika začetnica (Z-MV): najpomembnejši praznik v moji državi je Božič > najpomembnejši praznik v moji državi je božič

Krajšave (Z-KR): in dr. > idr.

Napake besedišča

Samostalnik (B-SAM): ni mi všeč kadiranje > ni mi všeč kajenje

Glagol (B-GLAG): sem se zelo težko naučila na mir > sem se zelo težko navadila na mir

Pridevnik (B-PRID): sem družbena oseba sem družabna oseba

Zaimek (B-ZAIM): onidva onadva

Prislov (B-PRISL): ko pride domako pride domov

Predlog (B-PRED): sa prijateljico prijateljico

Veznik (B-VEZ): kdaj sem obiskal Turčijo > ko sem obiskal Turčijo

Ostalo (B-OST): petindvajest petindvajset

Napake oblike

Samostalnik (O-SAM): nagajajo pticami > nagajajo pticam

Glagol (O-GLAG): iškem > iščem

Pridevnik (O-PRID): najglavnejša > najbolj glavna

Zaimek (O-ZAIM): v nama > v nas

Prislov (O-PRISL): pomaga boljši poznati materni jezik > pomaga bolje poznati materni jezik

Ostalo (O-OST): štirje predavanja > štiri predavanja

Napake skladnje

Struktura (S-STR): rada bi da živim sama > rada bi živela sama

Besedni red (S-BR): zdi mi se > zdi se mi

Izpuščeni jezikovni elementi (S-IZP): ki sem jedla > ki sem ga jedla

Odvečni jezikovni elementi (S-ODV):  ne bova bila > ne bova

Povezani popravki

Gre za popravke, ki jih moramo narediti, ker pred tem popravimo nekaj v sobesedilu: z mojim fantom > s svojim fantom

Pozor!

Ker je označevanje napak do neke mere subjektivno, je to treba upoštevati pri analizi rezultatov.

Priročnik za označevanje napak

Za večjo natančnost pri označevanju napak je na voljo Priročnik za označevanje napak, ki se ga držimo vsi označevalci. Priročnik se po potrebi posodablja; zadnjič je bil posodobljen oktobra 2023.

Aplikacija za označevanje napak

Napake označujemo v posebej za to razviti aplikaciji Svala.