Osebni podatki

Vsi tvorci v korpusu so anonimni.

Da bi izboljšali poučevanje slovenščine kot tujega jezika in bolje razumeli, kako na proces učenja jezika vplivajo različni dejavniki, so besedila povezana z nekaterimi osebnimi podatki tvorcev: starost, prvi jezik, spol, znanje drugih jezikov. V skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov zagotavljamo, da v nobenem primeru ne bomo razkrili imena tvorcev, vse osebne podatke pa odstranimo iz besedil. Vsi tvorci pa podpišejo izjavo, s katero dovolijo vključitev svojih besedil v korpus.