PROJEKTI

Nadgradnja korpusov za slovenščino kot drugi in tuji jezik KOST in KUUS (projekt KOST/KUUS)

 • Financer: Ministry of Culture
 • Trajanje projekta: marec-oktober 2023
 • Vodja: Mojca Stritar Kučuk
 • Vrednost projekta: 50.000 EUR
 • 3 cilji:
  • povečanje in nadgradnja korpusa KOST 1.0 v KOST 2.0
  • konkordančnik za KOST 2.0
  • povečanje in nadgradnja korpusa KUUS