PROJEKTI

Nadgradnja korpusov za slovenščino kot drugi in tuji jezik KOST in KUUS (projekt KOST/KUUS)

 • Financer: Ministrstvo za kulturo
 • Trajanje projekta: marec-oktober 2023
 • Vodja: Mojca Stritar Kučuk
 • Vrednost projekta: 50.000 EUR
 • 3 cilji:
  • povečanje in nadgradnja korpusa KOST 1.0 v KOST 2.0
  • konkordančnik za KOST 2.0
  • povečanje in nadgradnja korpusa KUUS 

Razvoj slovenščine v digitalnem okolju

 • Financer: Ministrstvo za kulturo, Evropski sklad za regionalni razvoj
 • Trajanje projekta: 2020-2022
 • razvoj korpusa KOST 1.0 (del sklopa 1 – Jezikovni viri); poročilo