NOVA SLOVNICA

V projektu želimo raziskati jezikoslovne metodološke temelje celostne računalniške analize sodobne pisne in govorjene slovenščine, kakršna je zajeta v novih korpusih slovenskega jezika, ki bo zagotovila empirično osnovo za izdelavo novih empirično zasnovanih slovničnih opisov slovenskega jezika. Na podlagi te metodologije nameravamo izdelati obsežne prosto dostopne korpusne baze podatkov, ki bodo neposredno uporabne pri izdelavi bodočih jezikovnotehnoloških orodij in aplikacij za slovenski jezik. Pridobljene korpusne podatke bomo uporabili za jezikoslovno analizo realnega jezika, kar predstavlja prvi korak na poti do nove empirično zasnovane korpusne slovnice slovenskega jezika.

POVEZAVE IN KONTAKT

Vodja projekta: Simon Krek