Promocijski dogodki in predstavitve Sopomenk v letu 2018

DogodekCiljna publikaDatum in kraj izvedbe
Špela Arhar Holdt in Jaka Čibej
Digitalno slovaropisje: Kdo je slovar?
Domača strokovna javnost in študentke ter študenti22. maj 2018, Filozofska fakulteta UL
Iztok Kosem
Kam se obrniti, ko zmanjka besed?
Širša javnost27. junij 2018, Ljudska univerza Kranj
Špela Arhar Holdt
Thesaurus of Modern Slovene: By the Community for the Community
Tuja in domača strokovna javnost18. julij 2018, kongres EURALEX 2018, Ljubljana
Andreja Pavle Jurman
Slovar sopomenk sodobne slovenščine in njegova uporabnost pri pouku slovenščine
Učitelji in učiteljice slovenščine in drugih jezikovnih predmetov21. avgust 2018, Pedagoška konferenca Gimnazije Ledina, Novo mesto
Polona Gantar in Jaka Čibej
Sopomenke in še svet: Slovar sopomenk sodobne slovenščine na lektoratih v tujini
Učiteljice in učitelji slovenščine kot drugega/tujega jezika27. avgust 2018, Filozofska fakulteta UL
Špela Arhar Holdt
Slovar sopomenk sodobne slovenščine v lektorskem kontekstu
Članice in člani Lektorskega društva Slovenije26. september 2018, Lektorsko društvo Slovenije, Ljubljana
Jaka Čibej
Jezikovni viri in tehnologije: delavnice za dijake
Učitelji in učiteljice slovenščine ter dijaki in dijakinje 3. in 4. letnikov3. oktober 2018, Gimnazija Jurija Vege Idrija
Andreja Pavle Jurman
Slovar sopomenk sodobne slovenščine in njegova uporabnost pri pouku slovenščine
Člani in članice Slavističnega društva Ljubljana9. oktober 2018, Gimnazija Ledina, Ljubljana
Polona Gantar in Špela Arhar Holdt
Slovar sopomenk sodobne slovenščine: Možnosti in meje uporabniškega sodelovanja
Domača strokovna javnost15. oktober 2018, Lingvistični krožek, Filozofska fakulteta UL
Špela Arhar Holdt in Jaka Čibej
Kaj je odzivni slovar?
Širša javnost (zamejski Slovenci in Slovenke v Italiji)15. november 2018, Gorica
Polona Gantar in Jaka Čibej
Predstavitev Sopomenk in Kolokacij za učiteljice in učitelje v zamejstvu
Učiteljice in učitelji slovenščine v zamejstvu22. november 2018, Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Ljubljana

Promocijski dogodki in predstavitve Sopomenk v letu 2019

DogodekCiljna publikaDatum in kraj izvedbe
Teja Goli in Jaka Čibej
Slovar sopomenk sodobne slovenščine na informativnem dnevu Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani
Dijaki in dijakinje, študentke in študenti10. februar 2019, Fakulteta za računalništvo in informatiko UL
Špela Arhar Holdt
How Users Responded to a Responsive Dictionary: The Case of the Thesaurus of Modern Slovene
Tuja in domača strokovna javnost13. maj 2019, konferenca eReL 2019, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje (Zagreb)
Polona Gantar in Jaka Čibej
Predstavitev odzivnih jezikovnih virov na Junijskem izobraževanju CSDTJ 2019
Učiteljice in učitelji slovenščine kot drugega/tujega jezika27. junij 2019, Filozofska fakulteta UL
Teja Goli in Špela Arhar Holdt
Sopomenski turnir na sejmu LIBER.AC 2019
Študentke in študenti2. julij 2019, Filozofska fakulteta UL
Jaka Čibej
Repel the Syntruders! A Crowdsourcing Cleanup of the Thesaurus of Modern Slovene
Tuja strokovna javnost4. oktober 2019, konferenca eLex 2019, Sintra, Portugalska