Odzivnost

Slovar sopomenk sodobne slovenščine je nastal z upoštevanjem novih tehnoloških možnosti, pa tudi novih potreb v sodobni družbi. Nastaja v digitalnem svetu, odprto in v sodelovanju z uporabniško skupnostjo. Na eni strani se odziva na spremembe v jeziku, saj sodobna metodologija omogoča, da se spremembe v jezikovni rabi hitro zaznajo in vključijo v slovar. Na drugi strani se odziva na jezikovno skupnost, saj omogoča napredno vključevanje znanja in mnenj slovarskih uporabnikov.

Sodobnost

Slovar temelji na sodobnih jezikovnih podatkih in je pripravljen z metodami, ki so interdisciplinarne in inovativne na področju evropskega digitalnega slovaropisja. Računalniško podprta priprava podatkov je bistveno manj finančno potratna kot ročno delo, obenem pa je neizmerno hitrejša. Hitrost omogoča, da slovar postane ažuren podatkovni vir.

Odprtost

Slovar sopomenk sodobne slovenščine je največja odprto dostopna zbirka sopomenk za slovenščino. Odprti dostop pomeni, da je slovar na spletu uporabnikom na voljo brezplačno, obenem pa je skupnosti na voljo tudi kot podatkovna baza. Slovarske podatke je tako mogoče uporabljati za izdelavo novih jezikovnih virov, tehnologij in drugih izdelkov, ki spodbujajo celostni razvoj slovenščine v digitalnem svetu.

Povezljivost

Za razumevanje sopomenskosti je nujno sobesedilo, zato je v slovarju veliko povezav s korpusnimi podatki. Povsem nova za slovenščino je možnost primerjave, kako se različne sopomenke pojavljajo v realnih besedilih. Povezovanje med podatki zagotavlja, da je raziskovanje slovenščine v digitalnem svetu bolj informativno in s tem bolj zanesljivo, hkrati pa udobnejše in manj zamudno.

Skupnost

Digitalno okolje podpira vzpostavljanje skupnosti, ki slovar ne le uporablja, ampak ga tudi razvija. Uporabniki lahko pri izdelavi slovarja sodelujejo na več načinov, predlogi in povratne informacije pa so upoštevane pri nadgradnjah in nadaljnjem razvoju. Rešitev, ki jo prinaša Slovar sopomenk sodobne slovenščine, je nastala ob upoštevanju raziskav o željah, navadah in potrebah slovarskih uporabnikov v digitalnem svetu, ki poleg slovarske informativnosti v ospredje postavljajo tudi uporabnost in demokratičnost.