Kako sodelujejo računalničarji in jezikoslovci?

Slovarji danes pomenijo tudi obširne podatkovne zbirke, ne le jezikovnih virov, namenjenih izključno človeškim uporabnikom. Kakšen pomen imajo te podatkovne zbirke na področju jezikovnih tehnologij in računalništva, boste izvedeli v današnji oddaji, ki jo vodi Špela Arhar Holdt.

Gosta: dr. Kaja Dobrovoljc (CJVT, FF UL), dr. Marko Robnik Šikonja (CJVT, FRI UL)

Poslušaj oddajo

Kaj je sopomenskost?

Kdaj sta besedi pravzaprav sopomenki in kako na ta problem gledajo jezikoslovci? Današnja oddaja se bo dotaknila različnih teoretskih pristopov k sopomenskosti v jezikoslovju. Oddajo vodi Špela Arhar Holdt.

Gosta: dr. Polona Gantar (FF UL, CJVT), dr. Vojko Gorjanc (FF UL, CJVT)

Poslušaj oddajo

Slovarji včeraj in jutri

Svet se spreminja in slovarji skupaj z njim. Kako je gradnja slovarjev potekala v preteklosti in kaj lahko od njih pričakujemo v prihodnosti, boste izvedeli v tokratni oddaji, ki jo vodi Špela Arhar Holdt.

Gosta: dr. Simon Krek (IJS, FF UL, CJVT), dr. Marko Stabej (FF UL)

Poslušaj oddajo

Pogovor z uporabniki: Sopomenke v univerzitetnih predavalnicah

Na Oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je bil Slovar sopomenk sodobne slovenščine vključen tudi v študijske obveznosti študentov Medjezikovnega posredovanja, ki so vanj prispevali manjkajoče sopomenke. Kako na takšno sodelovanje gledajo profesorji in študenti, boste izvedeli v današnji oddaji, ki jo vodi Teja Goli.

Gosta: dr. Damjan Popič (FF UL), Sara Sever (študentka Oddelka za prevajalstvo FF UL)

Poslušaj oddajo

Kako lahko uporabniki sodelujejo pri pripravi slovarjev?

Tokratna oddaja se osredotoča na različne načine, na katere lahko govorci slovenščine kot uporabniki digitalnih jezikovnih virov prispevajo k njihovi gradnji in izboljšavi. Oddajo vodi Špela Arhar Holdt.

Gosta: Jaka Čibej (FF UL, FRI UL, CJVT), dr. Iztok Kosem (FF UL, CJVT)

Poslušaj oddajo

Pogovor z uporabniki: Sopomenke za mlade glave

Digitalni jezikovni viri, kot je odzivni slovar Sopomenke, se vse pogosteje uporabljajo tudi pri pouku slovenščine. V današnji oddaji bomo ugotovili, kako nanje gledajo učitelji in dijaki, in razpravljali o možnostih, kako jih vključiti v pouk. Oddajo vodi Teja Goli.

Gostji: Andreja Pavle Jurman (Gimnazija Ledina), Neja Šubic (dijakinja Gimnazije Ledina)

Poslušaj oddajo

Kaj točno je odzivni slovar?

V današnji oddaji bomo predstavili glavne značilnosti odzivnega slovarja, nov tip jezikovnega vira, ki se je začel s Slovarjem sopomenk sodobne slovenščine in je bil zasnovan z mislijo na digitalni svet. Oddajo vodi Jaka Čibej.

Gostji: dr. Špela Arhar Holdt (FF UL, CJVT), Barbara Gorišek

Poslušaj oddajo

Pogovor z uporabniki: Sopomenke pod drobnogledom prevajalcev

Ena od glavnih ciljnih uporabniških skupin Slovarja sopomenk sodobne slovenščine so prevajalci. V tokratni oddaji se posvečamo njihovi perspektivi na odzivni slovar. Oddajo vodi Jaka Čibej.

Gosta: Andreja Golob, Josh Rocchio

Poslušaj oddajo

Pogovor z uporabniki: Sopomenke in še svet

Digitalne jezikovne vire za slovenščino uporabljajo tudi nematerni govorci slovenščine oziroma tisti, ki se učijo slovenščine kot tujega jezika. V tokratni oddaji bomo z učitelji slovenščine kot tujega jezika razpravljali, kako lahko digitalni jezikovni viri novim govorcem slovenščine koristijo pri razreševanju jezikovnih zagat. Oddajo vodi Jaka Čibej.

Gostji: Tanja Jerman (Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, FF UL), Mojca Stritar Kučuk (FF UL)

Poslušaj oddajo

Šibke točke odzivnega slovarja

Odzivni slovarji prinašajo številne prednosti, imajo pa tudi šibke točke. Kaj se zgodi, če uporabniki v slovar vnašajo vulgarno, slabšalno ali žaljivo besedišče? Kaj za rabo pri pouku pomeni, da avtomatsko narejeni slovar vsebuje napake? V tokratni oddaji bomo govorili o pasteh in možnih rešitvah. Oddajo vodi Špela Arhar Holdt.

Gostji: dr. Nataša Logar (FDV UL), Eva Pori (CJVT)

Poslušaj oddajo