Sodelavci (CJVT UL)

Špela Arhar Holdt
Filozofska fakulteta, Fakulteta za računalništvo in informatiko

Ukvarja se s korpusnim jezikoslovjem (slovenistika), raziskavami potreb in navad uporabnikov jezikovnih priročnikov za slovenščino in metodologijo uporabniškega vključevanja.

Jaka Čibej
Filozofska fakulteta, Fakulteta za računalništvo in informatiko

Ukvarja se s korpusnim jezikoslovjem, obdelavo naravnega jezika, raziskavami slovarskih uporabnikov, množičenja za jezikoslovje in računalniško posredovano komunikacijo.

Marko Robnik Šikonja
Fakulteta za računalništvo in informatiko

Ukvarja se s področjem računalništva, in sicer umetno inteligenco, obdelavo naravnega jezika, strojnim učenjem, analizo omrežij in globokimi nevronskimi mrežami.

Polona Gantar
Filozofska fakulteta

Ukvarja se z e-leksikografijo, leksikalno semantiko in gramatiko, večbesednimi leksikalnimi enotami in frazeologijo ter pripravo računalniško procesljivih učnih množic in virov.

Andreja Pavle Jurman
Gimnazija Ledina, Ljubljana

Kot profesorica slovenščine poučuje in mentorira dijake Gimnazije Ledina ter sodeluje pri jezikoslovnih projektih, ki spodbujajo in preverjajo rabo sodobnih tehnologij pri poučevanju / učenju jezika.

Cyprian Laskowski
Filozofska fakulteta, Fakulteta za družbene vede

Ukvarja se s pisanjem skript za pretvorbe, analize in nadgradnje jezikovnih podatkov in razvoj jezikovnih aplikacij ter postavljanjem, vzdrževanjem in administracijo računalniških strežnikov.

Bojan Klemenc
Fakulteta za računalništvo in informatiko

Ukvarja se z računalniško obdelavo naravnih jezikov, podporo jezikovnotehnološke infrastrukture za slovenščino, razvojem slovarskih baz in igrifikacijo.

Iztok Kosem
Filozofska fakuleta

Ukvarja se s področjem korpusnega jezikoslovja za potrebe leksikografije, predvsem metodologijo pri luščenju in urejanju kolokacij ter slovarskih zgledov, in uporabniškimi raziskavami.

Kaja Dobrovoljc
Fakulteta za računalništvo in informatiko

Ukvarja se s korpusnim jezikoslovjem in obdelavo naravnega jezika, odvisnostno skladnjo, luščenjem skladenjskih podatkov za slovenščino, analizo diskurza in govorjenim jezikom.

Simon Krek
Filozofska fakulteta

Ukvarja se z leksikografijo in leksikogramatiko, korpusnim jezikoslovjem in obdelavo naravnega jezika ter zagotavljanjem jezikovnotehnološke infrastrukture za slovenski jezik.

Teja Goli
Filozofska fakulteta, Fakulteta za računalništvo in informatiko

Ukvarja se z organizacijo dogodkov, komunikacijo z javnostjo prek družbenih omrežij, korespondenco z raziskovalnimi institucijami ter nudi administrativno podporo.

Barbara Gorišek
Filozofska fakulteta

Ukvarja se s promocijo Slovarja sopomenk sodobne slovenščine med različnimi skupinami uporabnikov, anketiranjem in komunikacijo s slovarskimi uporabniki ter nudi administrativno podporo.

Center za jezikovne vire in tehnologije (CJVT UL) je enota Univerze v Ljubljani, namenjena znanstvenemu raziskovanju, vzpostavljanju in vzdrževanju temeljnih digitalnih jezikovnih virov in jezikovnotehnoloških orodij za sodobni slovenski jezik. Glavna naloga CJVT UL je zagotoviti interdisciplinarni institucionalni okvir, kjer razvoj tehnologij, virov in orodij za slovenski jezik poteka načrtno, sistematično in dolgoročno, kar je predpogoj, da slovenščina v digitalnem okolju obdrži status enakovredne jezikovne izbire.

Fakulteta za računalništvo in informatiko (FRI) zagotavlja interdisciplinarno skupino strokovnjakov s skupnim interesom razvoja, raziskovanja in drugih dejavnosti pri opredeljenih nalogah CJVT. Glavni doprinos FRI pri projektu je razvoj inovativnih metod za procesiranje jezikovnih podatkov, ki občutno zmanjšujejo časovni in finančni vložek, potreben za pripravo jezikovnih virov in tehnologij. Uporabljene postopke kontinuirano izboljšujemo, kar zagotavlja, da je avtomatski del podatkovne obdelave tudi za slovenski jezik vedno boljši.