Namen pilotnih predavanj

V okviru projekta smo izvedli 33 pilotnih predavanj na 12 članicah Univerze v Ljubljani, v katerih smo sistem Online Notes v realnem času preizkusili za razpoznavo govora predavateljev_ic in strojno prevajanje v angleščino. Namen pilotnih predavanj je bil pridobivanje povratnih informacij o delovanju sistema, kar pripomore k nadaljnjemu razvoju, in hkrati zbiranje strokovnega besedišča, kar še izboljša razpoznavo govora.

Navodila za predavatelje_ice

Pilotna predavanja smo izvedl na naslednji način:

 • Od predavateljice_elja smo prevzeli posnetke predavanj in se dogovorili za datum enega ali več pilotnih predavanj.
 • Na dogovorjeni datum smo 10-15 minut pred predavanjem vzpostavili sistem Online Notes ter ozvočili predavatelja_ico.
 • Predavatelj_ica je odpredaval kot običajno. Med predavanjem so lahko študentke_i na lastnih prenosnikih spremljali izpis transkripcije govora in angleškega prevoda. Predavanje je spremljal tudi predstavnik ekipe ON.
 • Po predavanju je dobil predavatelj_ica dostop do posebnega portala, kjer si je lahko ogledal transkripcijo s prevodom predavanja in ju urejal ter popravljal.
 • Predavatelj_ica je izpolnil kratek vprašalnik o zadovoljstvu z uporabo sistema Online Notes.
Navodila za tehnično službo

Tehnična služba je pri izvedbi pilotnih predavanj sodelovala na naslednji način:

 • Pred pilotnim predavanjem se je tehnična služba sestala s predstavnikom ekipe Online Notes na informativnem sestanku glede pregleda infrastrukture, predstavitve delovanja sistema in postopka za izvedbo predavanj ter dogovora glede izposoje potrebne opreme.
 • Po potrebi je morala tehnična služba zagotoviti prenosnik/računalnik za povezavo s sistemom Online Notes (z dovolj zmogljivim omrežjem, da nemoteno poteka spletni prenos zvoka).
 • Pred predavanjem je tehnična služba priključila in preverila zvočno povezavo s prenosnikom (glede na razpoložljivo opremo je to lahko povezava brezžičnega mikrofona s prenosnikom, priključitev vira zvoka preko zvočne kartice na prenosnik ali izbira že priključenega vira zvoka (če je vir že povezan v prenosnik). Predavateljici_elju je tehnična služba pomagala pri morebitnih zapletih.
 • V času izvedbe predavanj je za odpravo morebitnih težav pri delovanju sistema in nasvete vedno bila na voljo tudi ekipa Online Notes. Tehnična služba je z njo sodelovala pri reševanju morebitnih problemov.
 • Po zaključku predavanja je tehnična služba odklopila in shranila opremo, ki jo je nato pobrala ekipa Online Notes.

Pretekla pilotna predavanja

Sistem smo uspešno preizkusili na več različnih fakultetah in z različnimi predavatelji_icami, za kar se vsem iskreno zahvaljujemo. Pilotnih predavanj v tej fazi projekta ne izvajamo več.

Leto 2023

 • 21. februar 2023, semestrsko testiranje, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo UL – dr. Goran Turk: Osnove statike in dinamike
 • 8. marec 2023, Pravna fakulteta UL – dr. Katarina Zajc: Ekonomija
 • 6. marec 2023, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UL – dr. Marko Novinec: Interakcije bioloških molekul
 • 23. marec 2023, Biotehniška fakulteta – dr. Petra Grošelj: Kvantitativne metode
 • 28. marec 2023, Biotehniška fakulteta UL – dr. Ajda Kermauner Kavčič: Prehrana prežvekovalcev in neprežvekovalcev
 • 3. april 2023, Pedagoška fakulteta UL – dr. Slavko Kocijančič: Elektronika
 • 6. april 2023, Filozofska fakulteta UL – dr. Jana Rošker: Kitajska filozofija
 • 19. april 2023, kvartalno testiranje, Biotehniška fakulteta UL – dr. Maks Merela: Zgradba lesa I
 • 24. april 2023, Filozofska fakulteta UL – dr. Blaž Repe: Fizična geografija
 • 25. april 2023, Biotehniška fakulteta UL – dr. Miha Humar: Zaščita lesa
 • 5. maj 2023, Fakulteta za fiziko in matematiko UL – dr. Urban Jezernik: Elementarna teorija števil
 • 8. maj 2023, Fakulteta za fiziko in matematiko UL – dr. Tomaž Zwitter: Astronomska opazovanja
 • 10. maj 2023, Fakulteta za fiziko in matematiko UL – dr. Katarina Kosovelj: Astronomska opazovanja
 • 11. maj 2023, Fakulteta za strojništvo UL – dr. Gregor Skok: Letalska meteorologija
 • 12. maj 2023, Biotehniška fakulteta UL – dr. Petra Golja: Anatomija človeka
 • 6. oktober 2023, Veterinarska fakulteta UL – dr. Alenka Seliškar: Anesteziologija

Leto 2022

 • 13. april 2022, Fakulteta za družbene vede UL – dr. Barbara Rajgelj: Temelji prava
 • 29. marec 2022, Fakulteta za socialno delo UL – dr. Lea Šugman Bohinc: Dialoški pristop k soustvarjanju podpore in pomoči
 • 15. marec 2022, Fakulteta za družbene vede UL – dr. Samo Kropivnik: Raziskovanje medijev in komuniciranja
 • 4. oktober 2022 – 16. januar 2023, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo UL – dr. Goran Turk: Prostorska statistika
 • 5. oktober 2022, Fakulteta za socialno delo UL – dr. Darja Zaviršek: Ljudje z ovirami: teorije in metode
 • 13. oktober 2022, Fakulteta za računalništvo in informatiko UL – dr. Robert Rozman: Računalniška arhitektura
 • 26. oktober 2022, Veterinarska fakulteta UL – dr. Modest Vengušt: Osnove klinične diagnostike
 • 2. november 2022, Fakulteta za socialno delo UL – dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela: Ekonomska sociologija
 • 9. november 2022, Biotehniška fakulteta UL – dr. Iztok Prislan: Kemija
 • 15. november 2022, Pravna fakulteta UL – dr. Katarina Zajc: Ekonomija
 • 25. november 2022, Fakulteta za elektrotehniko UL – dr. Matevž Pogačnik in Klemen Pečnik: Uvod v multimedijske sisteme
 • 30. november 2022, Fakulteta za računalništvo in informatiko UL – dr. Patricio Bulić: Organizacija računalniških sistemov

Leto 2021

 • 3. december 2021, Fakulteta za elektrotehniko UL – dr. Anton Rafael Sinigoj: Osnove elektrotehnike
 • 30. november 2021, Fakulteta za družbene vede UL – dr. Katja Lozar Manfreda: Statistika
 • 25. november 2021, Filozofska fakulteta UL – dr. Roman Kuhar: Uvod v gejevske in lezbične študije
 • 18. november 2021, Fakulteta za računalništvo in informatiko UL –  dr. Marko Bajec: Osnove podatkovnih baz
 • 18. november 2021, Fakulteta za računalništvo in informatiko UL – dr. Robert Rozman: Računalniška arhitektura