Namen pilotnih predavanj

V okviru projekta izvajamo pilotna predavanja, v katerih sistem Online Notes v realnem času preizkusimo za razpoznavo govora predavateljev_ic in strojno prevajanje v tuji jezik (v trenutni fazi se osredotočamo na angleščino). Namen pilotnih predavanj je pridobivanje povratnih informacij o delovanju sistema, kar pripomore k nadaljnjemu razvoju, in hkrati zbiranje strokovnega besedišča, kar še izboljša razpoznavo govora.

Navodila za predavatelje_ice

Izvedba pilotnih predavanj poteka na naslednji način:

 • Od predavateljice_elja prevzamemo posnetke predavanj in se dogovorimo za datum enega ali več pilotnih predavanj.
 • Na dogovorjeni datum se 10-15 minut pred predavanjem vzpostavi sistem Online Notes ter ozvoči predavatelja_ico.
 • Predavatelj_ica odpredava kot običajno. Med predavanjem lahko študentke_i na lastnih prenosnikih spremljajo izpis transkripcije govora in angleškega prevoda, če želijo. Predavanje spremlja tudi predstavnik ekipe ON.
 • Po predavanju dobi predavatelj_ica dostop do posebnega portala, kjer si lahko ogleda transkripcijo s prevodom predavanja in ju ureja ter popravlja, če želi.
 • Predavatelj_ica izpolni kratek vprašalnik o zadovoljstvu z uporabo sistema Online Notes.
Navodila za tehnično službo

Tehnična služba pri izvedbi pilotnih predavanj sodeluje na naslednji način:

 • Pred pilotnim predavanjem se tehnična služba sestane s predstavnikom ekipe Online Notes na informativnem sestanku glede pregleda infrastrukture, predstavitve delovanja sistema in postopka za izvedbo predavanj ter dogovor glede izposoje potrebne opreme (dostavi in pobere jo ekipa ON).
 • Po potrebi mora tehnična služba zagotoviti prenosnik/računalnik za povezavo s sistemom Online Notes (z dovolj zmogljivim omrežjem, da nemoteno poteka spletni prenos zvoka).
 • Pred predavanjem tehnična služba priključi in preveri zvočno povezavo s prenosnikom (glede na razpoložljivo opremo je to lahko povezava brezžičnega mikrofona s prenosnikom, priključitev vira zvoka preko zvočne kartice na prenosnik al izbira že priključenega vira zvoka (če je vir že povezan v prenosnik). Predavateljici_elju pomaga pri morebitnih zapletih.
 • V času izvedbe predavanj je za odpravo morebitnih težav pri delovanju sistema in nasvete vedno na voljo tudi ekipa Online Notes. Tehnična služba sodeluje z njo pri reševanju morebitnih problemov.
 • Po zaključku predavanja tehnična služba odklopi in shrani opremo, ki jo nato pobere ekipa Online Notes.

Pretekla pilotna predavanja

Sistem smo uspešno preizkusili na več različnih fakultetah in z različnimi predavatelji_icami, za kar se vsem iskreno zahvaljujemo. Če želite prispevati k projektu s pilotnim predavanjem, nas kontaktirajte.

Študijsko leto 2022/2023

 • 4. oktober 2022 – 16. januar 2023, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo UL – dr. Goran Turk: Prostorska statistika
 • 5. oktober 2022, Fakulteta za socialno delo UL – dr. Darja Zaviršek: Ljudje z ovirami: teorije in metode
 • 13. oktober 2022, Fakulteta za računalništvo in informatiko UL – dr. Robert Rozman: Računalniška arhitektura
 • 26. oktober 2022, Veterinarska fakulteta UL – dr. Modest Vengušt: Osnove klinične diagnostike
 • 2. november 2022, Fakulteta za socialno delo UL – dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela: Ekonomska sociologija
 • 9. november 2022, Biotehniška fakulteta UL – dr. Iztok Prislan: Kemija
 • 15. november 2022, Pravna fakulteta UL – dr. Katarina Zajc: Ekonomija
 • 25. november 2022, Fakulteta za elektrotehniko UL – dr. Matevž Pogačnik in Klemen Pečnik: Uvod v multimedijske sisteme
 • 30. november 2022, Fakulteta za računalništvo in informatiko UL – dr. Patricio Bulić: Organizacija računalniških sistemov

Študijsko leto 2021/2022

 • 13. april 2022, Fakulteta za družbene vede UL – dr. Barbara Rajgelj: Temelji prava
 • 29. marec 2022, Fakulteta za socialno delo UL – dr. Lea Šugman Bohinc: Dialoški pristop k soustvarjanju podpore in pomoči
 • 15. marec 2022, Fakulteta za družbene vede UL – dr. Samo Kropivnik: Raziskovanje medijev in komuniciranja
 • 3. december 2021, Fakulteta za elektrotehniko UL – dr. Anton Rafael Sinigoj: Osnove elektrotehnike
 • 30. november 2021, Fakulteta za družbene vede UL – dr. Katja Lozar Manfreda: Statistika
 • 25. november 2021, Filozofska fakulteta UL – dr. Roman Kuhar: Uvod v gejevske in lezbične študije
 • 18. november 2021, Fakulteta za računalništvo in informatiko UL –  dr. Marko Bajec: Osnove podatkovnih baz
 • 18. november 2021, Fakulteta za računalništvo in informatiko UL – dr. Robert Rozman: Računalniška arhitektura